Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 14 Απριλίου 2018

ΜΟΝΑΧΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ. Ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ οἰκονομική μας ἀνέχεια φέρνει τή δυστυχία καί τή θλίψη.

Ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ οἰκονομική μας ἀνέχεια φέρνει τή δυστυχία καί τή θλίψη. Ἄν δεῖτε τή ζωή ὅλων, εἶναι ἕνας συνεχής ἀγώνας καί ἕνα διαρκές τρέξιμο μέ σκοπό τήν ἀπόκτηση ὅλο καί περισσότερων ὑλικῶν ἀγαθῶν. Κι ὅμως καί πάλι δέν ἔχουμε χαρά. Τελικά, δέν ἔχουμε καταλάβει ὅτι μᾶς λείπει ἡ ἀγάπη, ἡ ἀποδοχή, ἡ ἠρεμία, ἡ καθαρή συνείδηση, μιά καλή κουβέντα πού θά δώσουμε ἤ θά μᾶς ποῦν...
Τόσο μικρή ἡ ζωή γιά νά εἶναι τόσο σκοτεινή καί πνιγμένη σέ ἄγχος. Δῶστε στόν ἑαυτό σας τώρα τόν χρόνο. Μιλῆστε μέ τά παιδιά σας. Μέ τό σύζυγό σας. Μέ τούς φίλους. Μήν τό ἀφήνετε γιά "μετά". Γιά αὔριο. Ἡ ὁδός τοῦ αὔριο ὁδηγεῖ στήν ὁδό τοῦ ποτέ. 
Ἐδῶ καί τώρα.
Κερδίστε χρόνο. Κερδίστε γαλήνη. Χαρά. Ἠρεμία. Σκεφτεῖτε μιά δικαιολογία γιά ὅλους. Μή γεμίζετε πικρία. Ἀρνητικούς λογισμούς. Μή μαυρίζετε τή δική σας ψυχή μέ τό κακό. Ἁπλῶστε τό εὐεργετικό λάδι τῆς καλοσύνης στίς πληγές σας καί στά σφάλματα τῶν ἄλλων. Τότε θά δεῖτε πρόσωπο Θεοῦ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: