Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Ημείς δε ού το πνεύμα τού κόσμου έλάβομεν, άλλα το Πνεύμα το εκ τού Θεού, ίνα είδώμεν τα υπό τού Θεού χαρισθέντα ημίν
(Α’ Κορινθ. 2,12)


 Το  πνεύμα της αλαζονείας και της βίας, ενώ το Πνεύμα τού Θεού είναι το Πνεύμα της πραότητας και της ησυχίας. Ό Απόστολος τού Θεού βεβαιώνει πώς όσοι ακολουθούν τον Χριστό δεν έλαβαν το πνεύμα τού κόσμου τούτου, άλλα το Πνεύμα το εκ τού Θεού, πού έκχέεται από τον Θεό Πατέρα, ώς άρωμα ανθέων ηδύπνοο, ώς ευωδία ευωχίας , καθιστώντας την ρωμαλέα, φωτεινή, ειρηνική, ευγνώμονα, χαριέσσα.


Οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ήπιοι και πράοι. Γράφει ό Τερτυλλιανός: «Ή ψυχή τού ανθρώπου είναι από τη φύση της χριστιανική», άλλα όμως γίνεται ευερέθιστη και οργίζεται από το πνεύμα τού κόσμου τούτου. Το πνεύμα τού κόσμου φτιάχνει λύκους από πρόβατα, ένώ το Πνεύμα τού Θεού, αντιθέτως, φτιάχνει πρόβατα από λύκους.


Ό Απόστολος προσθέτει ακόμη ότι λάβαμε το Πνεύμα τού Θεού, ίνα είδώμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημών (Α' Κορινθ. 2,12)• ώστε να διακρίνουμε τί έντός μας είναι από τον Θεό και τί δεν είναι άπ’ Αυτόν και να αισθανθούμε την γλυκύτητα πού άπ’ Αυτόν προέρχεται και την πικρή γεύση   εκείνου πού δεν προέρχεται από τον Θεό, άλλα απ’ το πνεύμα τού κόσμου τούτου.


Όσο ό άνθρωπος παραμένει έξω από την φύση του, η και χαμηλότερα από την φύση του, αντιλαμβάνεται την πικρία ώς γλυκύτατα και την γλυκύτατα ώς πικρία. Άλλ’ όταν επιστρέφει διά τού Αγίου Πνεύματος στην άληθινή φύση του, τότε διακρίνει την γλυκύτατα ώς γλυκεία και την πικρία ώς πικρή.


Ποιος μπορεί να επιστρέφει τον άνθρωπο στον Θεό; Ποιος μπορεί να τον θεραπεύσει από την δηλητηριώδη και έφάμαρτη πικρία; Ποιος μπορεί να τον διδάξει να διακρίνει διά της εμπειρίας την γλυκύτατα από την πικρία; 

Ουδείς άλλος, παρεκτός το Πνεύμα το εκ τού Θεού.
Επομένως ας προσευχηθούμε, αδελφοί μου, στον Θεό να καταπέμψει σ’ εμάς το 'Άγιο Πνεύμα, όπως το έστειλε στους Αποστόλους Του και στους άγιους. Όταν το 'Άγιο Πνεύμα εισέλθει σ’ εμάς, τότε έχει έλθει σ' εμάς ή Βασιλεία τού Θεού στην όποια βρίσκεται κάθε γλυκύτατα, αγαθοσύνη, φαιδρότης, φως, λεπτότητα και Χάρις.


~Ω! Παράκλητε, το Πνεύμα της λεπτότατος και της πραότατος, έλα και σκήνωσε μέσα μας.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: