Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Η φροντίδα του Θεού επεκτείνεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο της γέννησής του, την πίστη, τον τρόπο ζωής, κλπ. Δεν γνωρίζουμε τον ορισμό του Θεού για την ψυχή του ανθρώπου και επομένως κανένας δεν πρέπει να καταδικάζει και να προηγείται της κρίσης του Θεού. ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΣ Ιλαρίωνας (Τζουμπανίν)
Η φροντίδα του Θεού επεκτείνεται σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο της γέννησής του, την πίστη, τον τρόπο ζωής, κλπ. Δεν γνωρίζουμε τον ορισμό του Θεού για την ψυχή του ανθρώπου και επομένως κανένας δεν πρέπει να καταδικάζει και να προηγείται της κρίσης του Θεού.    

ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΣ Ιλαρίωνας (Τζουμπανίν)

Δεν υπάρχουν σχόλια: