Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΑΧΑΡΙΣΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΕΙΣ ΝΕΚΡΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΖΕΙΣ



Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀδικήθηκε ἀπό  ὅλους, πουλήθηκε ἀπό  φίλο, προδόθηκε ἀπό  μαθητή, διώχθηκε ἀπό  τούς ἀδελφούς Του, ραπίσθηκε ἀπό  δοῦλο.  Καταδικάστηκε ἀπό  αὐτούς πού ο ἴδιος ἐλευθέρωσε ἀπό  τήν δουλεία, ποτίσθηκε μέ ξύδι, τραυματίσθηκε ἀπ’ αὐτούς πού θεράπευσε, ἐγκαταλείφθηκε ἀπό  τούς μαθητές Του.
(Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου)

Από το βιβλίο του Κώστα Παπαγεωργίου "ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ"  

*Σίγουρα, έστω και κάποια από τις ανωτέρω ΑΧΑΡΙΣΤΙΕΣ συνέβηκε, σε πολλούς από εμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: