Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

When a person does somebody good, he does it to himself.

When a person does somebody good, he does it to himself. At this time, his conscience is pacified, calm, peace and quiet appear in the soul, love for God and neighbor begins to revive.

When a person does something evil to someone, he makes it to himself. Conscience - the divine Voice in the soul - he rebukes, he loses the peace of mind, loses love. There is irritation, anger, hatred, enmity.

Archimandrite Ambrose (Yurasov)

Δεν υπάρχουν σχόλια: