Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2019. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΆΝΝΑ. ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΉΡΙΟ ΑΓΊΟΥ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ ΓΈΡΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ.

Θεοφάνεια 2019

Λαμπρὰ μὲν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή, λαμπροτέρα δὲ Σωτὴρ ἡ ἐπερχομένη. Ἐκείνη Ἄγγελον ἔσχεν εὐαγγελιστήν, καὶ αὓτη Πρόδρομον εὗρε προετοιμαστήν. Ἐν ἐκείνῃ, αἱμάτων ἐκχεομένων, ὡς ἄτεκνος ὠδύρετο ἡ Βηθλεέμ, ἐν ταύτῃ, ὑδάτων εὐλογουμένων, πολύτεκνος γνωρίζεται ἡ Κολυμβήθρα. Τότε Ἀστὴρ τοὺς Μάγους ἐμήνυσε, νῦν δὲ Πατὴρ κόσμῳ σε ὑπέδειξεν, ὁ σαρκωθείς, καὶ πάλιν ἐρχόμενος ἐμφανῶς, Κύριε δόξα σοι.

Ήρθε ο Χριστός να βαπτισθεί στον Ιορδάνη υπό Ιωάννου και φανέρωσης γίνεται της συγγενείας του της εξ ουρανού όταν ο πατήρ μαρτυρεί την υιότητα και το Άγιον Πνεύμα κατέρχεται  εν είδη περιστεράς και αγιάζει το βάπτισμα. Ήταν η φανέρωση της Αγίας Τριάδος ωσάν να έγινε γνωστό επί της γης το σχέδιο της τρισυπόστατου θεότητος όπου ο πατήρ αποστέλλει τον Υιόν Του τον Μονογενή και εκπορεύει και Το Πανάγιο Του Πνεύμα ολόκληρη η αδιαίρετος Παναγία και Ομοούσια Τριάδα για να αγκαλιάσει στην αρχή της εξόρμησης προς τον πεπτωκότα άνθρωπο το πλάσμα των χειρών του το κατ' εικόνα Του.
Μα μέσα σε αυτήν την συγγένεια Χριστέ μου χάρη σε σένα στεκόμαστε και εμείς και οι άγγελοι και όλη η πλάση γιατί σήμερα όλα μέσα από τον αγιασμό περνάνε τα μόρια της αμαρτωλότητας μας έως των περάτων της γης.
Και αν εσύ ως αναμάρτητος βαπτίζεσαι πλήρων όλη την δικαιοσύνη εμείς οι ταλαίπωροι γιατί κλείνουμε συνεχώς τα ματάκια μας και αρνούμεθα να εντυθούμε τον δικό σου βαπτισμό που είναι Χριστός, Σταυρός και Ανάσταση;
Μα αν δεν βαπτιστούμε στο ύδωρ και στο πνεύμα πως θα μπορέσουμε να γεννηθούμε δικοί σου ολότελα, τριαδικοί, θεοφανερωμένοι, φωτεινοί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: