Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

Τρία μικρά διαμάντια!

 

 


"Ὅσοι  ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁπαδοί τῆς ἀληθείας καί ὅσοι δέν ἀνήκουν στήν ἀλήθεια, δέν ἀνήκουν οὔτε στήν Ἐκκλησία."'

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμάς

 

 

"Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἀποτελοῦν οἱ πολλοί , ἀλλά ἐκεῖνοι πού φυλάσσουν τήν ὀρθή καί σωτήρια τῆς Πίστεως Ὁμολογίαν, ἔστω καί ἄν εἶναι ὀλίγοι ."

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης

 

"Τοῦτο ἐστί τό καύχημα ἡμῶν, ἡ πίστις ἡμῶν, ἡ καλή κληρονομία τῶν Πατέρων ἡμῶν. Μετά ταύτης Θεῷ παραστῆναι ἐλπίζομεν καί τῶν ἡμαρτημένων λαβεῖν τήν ἄφεσιν. Ταύτης δέ ἄνευ οὐκ οἶδα ποία δικαιοσύνη τῆς αἰωνίου κολάσεως ἡμᾶς λυτρώσεται."

Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: