Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

In today’s gospel (Luke 7:17-30),

 In today’s gospel (Luke 7:17-30), Christ talks about John as being the greatest of the prophets and reminds the people that he was NOT a “reed shaken by the wind,” but rather, someone who stood steadfast and committed to the truth. Nothing detoured him from the uprightness of his character, course, or purpose. John did not vacillate, bend, or bow to the prevailing currents of the times, nor was he swayed by popular opinion or “doctrine of the day.” He truly was both, a Forerunner and Follower of Christ.


Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: