Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Είπε γέρων!

«Τό μέν κρασί τό δίνει σέ ὥρα γάμου, ὥρα
χαρᾶς καί εὐφροσύνης, τό δέ ψωμί σέ ὥρα πείνας, γιά
νά προτυπώση, ὅτι ἀνέκφραστη χαρά καί εὐφροσύνη, θεῖος χορτασμός τῆς πείνας καί στήριγμα οὐράνιο θά εἶναι ὁ ἡγιασμένος ἄρτος καί οἶνος τῆς θείας
Εὐχαριστίας. Πόσο θαυμαστά τά ἔργα Σου, Κύριε,
μέχρι καί τῶν ἐλαχίστων λεπτομερειῶν!»

Δεν υπάρχουν σχόλια: