Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Το άλογο!!!«Ὁ Kosciuszko, ὁ Πολωνός στρατηγός στό
τέλος τοῦ 18ου αἰ., τόν ὁποῖο ἡ χώρα του τόν κατέταξε μεταξύ τῶν ἐθνικῶν ἡρώων, ἤθελε νά στείλη ἕνα δῶρο σέ ἕνα ἀπ΄ τούς φίλους του πού κατοικοῦσε πολύ μακρυά. Ἀνέθεσε, λοιπόν, σέ ἕνα νεαρό ἀπ΄ τούς ἄνδρες του νά τό πάη καί τοῦ δάνεισε γιά τό ταξίδι τό δικό του ἄλογο. Ὅταν ἐπέστρεψαν ὁ νεαρός εἶπε ὅτι δέν θά ἀνέβαινε ποτέ ξανά σ' αὐτό τό ἄλογο, παρά μόνο ἄν ὁ στρατηγός τοῦ δάνειζε ταυτόχρονα καί τό πορτοφόλι του. Γιατί, ἔλεγε,
κάθε φορά κατά τήν ὁποία ἕνας πτωχός τόν πλησίαζε καί τοῦ ζητοῦσε ἐλεημοσύνη, τό ἄλογο σταματοῦσε καί ἀρνιόταν να προχωρήση μέχρις ὅτου δώση στόν πτωχό κάτι. Καί ἀφοῦ τελείωσαν τά χρήματά του, προσποιεῖτο ὅτι ἔδινε κάτι, γιά νά ξεκινήση τό ἄλογο. Τί ὡραῖο παράδειγμα ἀγαθοεργίας! Αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἔδινε σέ ὅλους ἐκείνους πού τόν πλησιάζανε»

Δεν υπάρχουν σχόλια: