Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Το να νομίζωσιν οι ταλαίπωροι άνθρωποι το άνομον, νόμιμον.

Από άλλην, αδελφοί μου , αφορμήν δεν εστερεώθη η αμαρτία και αύξησεν εις τον κόσμο, πάρεξ από τας κακάς συνηθείας των μωρών και διεφθαρμένων ανθρώπων από τους αλόγους προλήψεις μερικών ανοήτων, και από τας παρανόμους και ασυλλογίστους παραδόσεις, τας οποίας εφεύρηκαν μεν οι παλαιοί άνθρωποι, τας ηκολούθησαν δε ως τυφλοί και τας εφύλαξαν οι μεταγενέστεροι… Εκ τούτου δε τι ηκολούθησε;
Το να νομίζωσιν οι ταλαίπωροι άνθρωποι το άνομον, νόμιμον.
Το ανεύλογον, εύλογον.
Το άπρεπον, πρέπον.
Το βλαβερόν, ωφέλιμον.

ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
ΕΚΔ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1984. ΣΕΛ.16

Δεν υπάρχουν σχόλια: