Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΔΙΔΑΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Ενα έργο ας είναι πολλά χαμηλόν, ας είναι πλέον ελάχιστον,
όμως όταν γίνεται με τέλος δια να αρέση είς μόνον το Θεόν και είς δόξαν του,
αξίζει απείρως περισσότερον - δια να ειπώ έτσι-
παρά άλλα πολλά έργα υψηλά, ένδοξα και μεγαλώτατα,
όπου να γίνονται χωρίς αυτό το τέλος, όθεν κοντά είς το Θεόν
πλέον ευάρεστον είναι ένα μόνον δηνάριον ,
όταν το δώσης έις ένα πτωχόν δια τούτο μόνο το αίτιον,
δια να αρέσης μόνον είς την θεία του μεγαλειότητα,
παρά το να γυμνωθής απο όλα τα πολλά υπαρχοντά σου
όταν το κάμης με άλλον σκοπό,
κάν και το κάμης δια να απολαύσης τα ουράνια αγαθά.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: