Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΕΖΗΣΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΟΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

«Το φως εν τη σκοτία φαίνει...» (Ίωάν.1,5)

Τολμώ να προτείνω στους υπεύθυνους του «Χριστι­ανικού στοχασμού» την συγγραφή μου πού περιέχει τις διηγήσεις ενός Ρώσου μοναχού ιεραποστόλου της Σιβηρίας για όσα είδε και έζησε στη μακρινή άκρη της πα­τρίδας μας. Την συγγραφή αυτή την έκανα με κάθε δυ­νατή ακρίβεια, προσπαθώντας να διαφυλάξω την υψη­λή, κατά την άποψη μου, απλότητα του ιεραποστόλου πατρός. Εκείνος ποτέ δεν θα σκεφτόταν να δημοσιεύσει τις αναμνήσεις του και δεν τις έδινε καθόλου την σημα­σία ή οποία, κατά την πεποίθηση μου, αναμφίβολα της αξίζει. Μόνο υποχωρώντας στις επίμονες μου παρα­κλήσεις, ο συγκαταβατικός αυτός άνθρωπος και φίλος μου, δέχθηκε να συμμεριστεί μαζί μου τις αναμνήσεις του και να τις εκθέσει κατά χρονολογική σειρά.

Μου έ­δωσε και το δικαίωμα να τις δημοσιεύσω, αν, κατά την κρίση μου, αυτή ή δημοσίευση σε κάτι θα βοηθούσε την εκκλησιαστική οικοδόμηση της ζωής μας. Γι' αυτό εί­μαι πολύ σίγουρος ότι «Ό χριστιανικός στοχασμός» παρέχοντας τη δυνατότητα δημοσιεύσεως των αναμνήσεων του ιεραποστόλου, θα συμβάλει αποτελεσματικά στο έργο της εξωτερικής και ιδιαίτερα της εσωτερικής μας ιεραποστολής. Στην εποχή μας παρατηρείται ή αφύπνιση του ενδιαφέροντος για την εμπειρία της θρη­σκευτικής ζωής, για το πώς ή καρδιά του ανθρώπου εκλαμβάνει τη θρησκεία, πώς επηρεάζουν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις την βούληση του και πώς στη ζωή του άν­θρωπου υψώνονται και πέφτουν τα κύματα του θρη­σκευτικού ενθουσιασμού...

Ό αρχιμανδρίτης Σπυρίδων περισσότερα από δέκα χρόνια υπηρετούσε ως ιεραπόστολος και ιεροκήρυκας στις φυλακές των κάτεργων στη Σιβηρία. Περιτριγύριζε τις φυλακές αυτές, συζητώντας με τους πολιτικούς και τους ποινικούς κατάδικους, των οποίων μπόρεσε να κα­τανοήσει την ψυχή και να αγαπήσει θερμά αυτούς τους κολαζομένους ανθρώπους. Αυτό όμως πού είναι το πιο σημαντικό και συναντάται πολύ σπάνια είναι, ότι κέρ­δισε τη θερμή τους αγάπη και την εμπιστοσύνη. Το με­γαλύτερο μέρος των αναμνήσεων μας μεταδίδει το δρά­μα της θρησκευτικής συνειδήσεως πού το δοκιμάζουν οι κατάδικοι μας. και αν οι «Σημειώσεις από το νεκρό σπίτι» του Ντοστογιέφσκι φώτισαν λίγο την ψυχική τους ζωή, τότε οι αναμνήσεις του δικού μας αγωνιστή του Χριστού και ιεραποστόλου είναι μία λαμπρή μαρ­τυρία του ότι, οποίες και να είναι οι περιστάσεις της ζωής, πάντα στην ψυχή του άνθρωπου παραμένει άσβη­στο το φως, το όποιο και «εν τη σκοτία φαίνει» (Ίωάν. 1, 5)... "Ίσως ή λογοτεχνική επεξεργασία θα έκανε αυτό το κείμενο πιο ελκυστικό, όμως, κατά την πεποίθηση μου, ή απόλυτη ακρίβεια της αποδόσεως του κειμένου ανταποκρίνεται καλύτερα στη σπουδαιότητα και την α­ξία πού έχουν οι παρατηρήσεις για τη ζωή της ανθρώπινης ψυχής και το θρησκευτικό της βίωμα. Γι' αυτό επιτρέπω στον εαυτό μου να εκθέτω όλη τη διήγηση σε πρώτο πρόσωπο όπως έλεγε και ο ίδιος ο αφηγητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: