Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Συμβουλές της Γερόντισσας Φιλοθέης.Χανιά 1-1-1964 Αγαπητά μου τέκνα,

Έρχομαι με αγάπη να σας δώσω μια οδηγία, να σας θυμίσω πώς σήμερα ο χρόνος της ζωής μας έφυγε, έκλεισε και φορτώθηκε πολλά εγκλήματα και θανάσιμες αμαρτίες. Έκλεισε ή πόρτα του κουρασμένου χρόνου και έρχεται ο νέος ακούραστος και μας παρακαλεί να ξαναγεννηθούμε, να θεραπεύσουμε τις αμαρτίες μας, να πλύνουμε το δοχείων του σώματος μας εις το λουτρό της εξομολογήσεως. Να αρχίσομε καινούργια ζωή, να προσπαθήσομε να μεγαλώνομε τις αρετές μας.
Εμπρός να ξεχάσομε αυτά πού μας κούρασαν, αυτά πού μας μαύρισαν, αυτά πού μας ντρόπιασαν, αυτά πού μας ελέγχουν. Ας φύγουν, ας κλειστούν, ας συγχωρηθούν και περιορισθούν στον παλιό τον χρόνο, και ας αρχίσει ή πνευματική πρόοδος της ψυχής και του σώματος, ή χαρά, ή αγάπη και ή ελεημοσύνη. Ώ πόση χαρά, Κύριε, μας δίνεις, όταν σκεπτώμεθα όλοι, μικροί μεγάλοι, την αγάπη Σου, το έλεος Σου και να ζητήσομε τον φωτισμό Σου, και με πόνο και συντριβή καρδιάς να πούμε και εμείς το ήμαρτον Κύριε.
Θέλομε να μας συγχώρησης και να μας φώτισης, να μας βοηθήσεις. Τα μικρά παιδιά να εξοπλισθούν με τον φωτισμό Σου, να μεγαλώσουν με αγάπη και να βαδίζουν τον ιδικόν Σου δρόμο. Οι νέοι να νοιώσουν την χαρά της ψυχής των, το συμφέρον της προόδου των, το θεμέλιο της ζωής των.
Εις τους γέροντες να μικραίνουν οι πόνοι των και να προσπαθήσουν να νοιώσουν πώς φεύγουν για το τελευταίο ταξίδι της ζωής των' και εκείνο πού πρέπει να κρατούν είναι το καθαρό και ωραίο βιβλιάριο της ζωής των, διότι θα ερωτηθούν και ελεγχθούν. και τι θα πουν; Δεν είχα καιρό να πλύνω και να ετοιμάσω την ψυχή μου;....
Ή πνευματική σας μητέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: