Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΟ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ ΧΑΡΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Είμαι πεπεισμένος ότι η γνήσια αναγέννηση της Εκκλησίας αρχίζει με την ευχαριστιακή αναγέννηση, στην απόλυτη έννοια της λέξης «αναγέννηση». Τραγικό ελάττωμα στην ιστορία της Ορθοδοξίας αποδείχτηκε όχι μόνο η ανεπάρκεια, αλλά – δεν ια φοβηθώ να πω – και η έλλειψη θεολογίας των μυστηρίων, ο περιορισμός της σε δυτικά πρότυπα και κατηγορίες σκέψης. Η Εκκλησιά δεν είναι ο οργανισμός, αλλά καινούργιος λαός του Θεού η Εκκλησία δεν είναι λατρειακή θρησκεία αλλά Λειτουργία που αγκαλιάζει μέσα της όλη την δημιουργία του Θεού, η Εκκλησία δεν είναι διδασκαλία για την μεταθανάτιο κόσμο, αλλά χαρμόσυνη συνάντηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι το μυστήριο του κόσμου, το μυστήριο της Σωτηρίας και το μυστήριο της Σωτηρίας και τι μυστήριο της βασιλείας του Χριστού.

Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΕΜΑΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΚΔ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 1987 ΣΣ. 254-255

Δεν υπάρχουν σχόλια: