Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Είναι αφύσικο το να θέλει κανείς να δημιουργήσει νέα κοινωνία από ανθρώπους παλαιού τύπου.Είναι αφύσικο το να θέλει κανείς να δημιουργήσει νέα κοινωνία από ανθρώπους παλαιού τύπου.
Και η αλήθεια έγκειται εις το εξής. Μόνο από καινούς ανθρώπους, δηλαδή ανακαινισμένους ανθρώπους, μπορεί να σχηματισθεί νέα κοινωνία.
Είναι φυσικός νόμος ότι η αδελφότης διαπράττεται μόνο από αδελφούς. Πρότερο πρέπει να μεταμόρφωση κανείς τους ανθρώπους εις αδελφούς και τότε μόλις να απαιτεί από αυτούς την αδελφοσύνη.
Πάσα άλλη οδός είναι αφύσικος διότι είναι μηχανική και εκβιαστική.
Ο ευρωπαίος άνθρωπος θέλει μεν την αδελφοσύνη αδυνατεί δε να πραγματώσει αυτήν, επειδή όλος είναι οικοδομημένος επάνω εις την αρχήν της εγωιστικής αυτοτέλειας, η οποία ολοένα περισσότερο τον απομονώνει, τον αποχωρίζει από τους ανθρώπους και αυτός στην πραγματικότητα ζη εν τω κόσμω ως εν τη ερήμω»
ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓ. «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: