Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ερώτηση: Μερικές φορές ο άνθρωπος έχει την γνώμη, ότι τους αγαπάει όλους! ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΜΨΩΝ


Ερώτηση: Μερικές φορές ο άνθρωπος έχει την γνώμη, ότι τους αγαπάει όλους! Μα αν τον έξετάσωμε βαθειά, αν τον «ξεσκονίσωμε», θα ιδούμε ότι δεν αγαπάει κανένα!,..

Απάντηση: Του φαίνεται από την φιλαυτία του, από την υπερηφάνεια του, από την γνώμη του για τον εαυτό του, από το μεγάλο «εγώ» του.

Ερώτηση: Πώς εξηγείται αυτό ψυχολογικά; Γιατί το βλέπεις, ότι αυτός πιστεύει, πώς τους αγαπάει όλους!....

Απάντηση: Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό της υποθέσεως; Πολύ απλό πράγμα! Ό άνθρωπος αυτός δεν έχει καθόλου διάθεση θυσίας.
Να μην έχετε στην καρδιά σας το Εγώ... Ούτε σαν οδηγό, ούτε σαν υποβολέα... Αυτή είναι ή αρχή της ταπείνωσης, πού είναι ή ταπείνωση της καρδιάς. Χωρίς αυτό το σπάσιμο της έγωκεντρικότητας δεν είναι καν δυνατό, Όχι να γίνει λόγος για ταπείνωση, αλλά ούτε να συλλάβομε το νόημα της!

Ή μετριοφροσύνη είναι κατά κανόνα αλληλένδετη με την σωφροσύνη. Έτσι δεν είναι; Εκείνος πού δεν είναι μετριοπαθής και σώφρων, δεν είναι δυνατό να είναι ταπεινός. Μπορεί να είναι στο βάθος υπερόπτης! Γι` αυτό ή ταπείνωση είναι κατά κανόνα αλληλένδετη με την ορθή εξωτερική συμπεριφορά, την σωφροσύνη! Να μη κάνης τον δάσκαλο σε κανένα. Μη διδάσκεις κανένα! Μην υπαγορεύεις! Μη διορθώνεις! Μη διορθώνεσαι (για να κάνης καλή εντύπωση)!...
Να αυτό είναι το πιο σύντομο μονοπάτι, πού οδηγεί στην ταπείνωση. Ή ταπείνωση της καρδιάς! Ή όχι; Να το καταλαβαίνω, πώς δεν είμαι παρά μια μύγα!
Εκείνος πού καταφρονεί αυτές τις εκδηλώσεις της μετριοπάθειας, δεν έχει καμιά σχέση με την ταπείνωση.
και όποιος δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Μόνο με το έλεος του Θεού μπορεί να σωθεί!...
Για μας το νόημα της ζωής και ο σκοπός της ζωής είναι το ίδιο πράγμα. Ή επίγεια ζωή μας είναι πολύ βραχεία. και συνεπώς δεν μπορεί να έχει κανένα νόημα. Ή όχι; Στο σημείο αυτό ο χριστιανικός κόσμος διαφέρει πολύ από τον ειδωλολατρικό. Όποιος έχει επίγεια ευτυχία επάνω στην γη, καταλήγει στο νεκροταφείο σαν παράφρων.
ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΜΨΩΝ .ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΠΤΙΝΑΣ ΡΩΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: