Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

" H αγάπη προς τον Θεό.. "


Μιά άλλη μέρα ερωτώ το Γέροντα πώς πρέπει να είναι ή αγάπη μας προς το Θεό και μοϋ λέει:

«Ή αγάπη μας προς τό Θεό, παιδί μου, πρέπει νά είναι πάρα πολύ μεγάλη και χωρίς νά υπάρχει καμιά διάσπαση σε άλλα πράγματα. Σού φέρνω σάν παράδειγμα τό έξης: Ό άνθρωπος μοιάζει νά έχει εντός του μιά μπαταρία με ορισμένη ενέργεια. "Όταν αύτη την ενέργεια την ξοδεύει σέ άλλα διάφορα πράγματα έκτος της αγάπης προς τον Θεό, ή ενέργεια πού απομένει μέσα του γι' Αυτόν είναι ελαχίστη καί ίσως πολλές φορές μηδαμινή. Όταν όμως διαθέτουμε όλη μας τήν ενέργεια προς τόν Θεό, τότε ή αγάπη μας είναι μεγάλη προς Αυτόν.

Σου λέω καί τούτο τό άλλο. Ήταν μιά φορά μιά κοπέλα πού είχε ερωτευθεί πάρα πολύ ένα νέο, πού τόν έλεγαν Νίκο. Αυτή πού λές, σηκωνόταν κάθε νύκτα καί κρυφά άπό τους δικούς της, πηδούσε τό παράθυρο της καί πήγαινε ξυπόλητη μέσα άπ' τά χωράφια πού υπήρχαν αγκάθια γιά νά συναντήσει τόν αγαπημένο της ματώνοντας τά πόδια της. "Οταν επίσης γύριζε στο σπίτι της καί καθόταν μέσα, πάντοτε ό Νίκος της ήταν έδώ, καί μού έδειχνε τό μέτωπο του. Ό,τι δουλειές καί νά έκανε, ό Νίκος της έδώ , καί μου ξανάδειχνε τό μέτωπο του. Έτσι πρέπει καί σύ, παιδί μου, νά δίνεις όλη σου τή δύναμη στο Θεό καί ό νους σου νά είναι πάντα σ' Αυτόν, γιατί έτσι Του αρέσει».

{Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου «ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»}

Δεν υπάρχουν σχόλια: