Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΣΧΟΣ.


Ζούμε στο απόγειο της τεχνολογικής εποχής. Αυτή προετοιμάστηκε από τον 19ον αιώνα διά του δήθεν προοδευτισμού και υλισμού... Ό κόσμος των λευκών έχει εκτοξεύσει στην ανθρωπότητα αυτήν την αντίληψη και νοοτροπία και τώρα ήδη γενικεύεται.

Το αμερικανικό καπιταλιστικό σύστημα έχει πραγματοποιήσει την μέγιστη τεχνικό-οικονομική ευδαιμονία τής καταναλωτικής κοινωνίας, παρόλο πού αυτή είναι ό βασικός στόχος του ιστορικού μαρξιστικού υλισμού. Αλλά ή Σοβιετική Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει τις επιδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής. Και ή κομμουνιστική Κίνα τρέχει με μεγάλα βήματα προς τον συγχρονισμό. Όλα τα έθνη τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Νότιας Αμερικής ονειρεύονται την τεχνολογική πρόοδο.

Ή έλξη τής ανθρωπότητας προς την καταναλωτική κοινωνία είναι μεγαλύτερη από τις πολιτικές ιδεολογίες και έπαναστάσεις, μόνο πού ή κομμουνιστική επανάσταση διεγείρει την προοδευτική αντίληψη, ενώ ό καπιταλισμός την εμπορεύεται. Ή βαλμένη στην υπηρεσία τής πολιτικής τεχνολογία αποδεικνύεται πιο γερή από την εμπορευόμενη τεχνολογία, γι' αυτό στα τελευταία σαράντα χρόνια ή ανθρωπότητα έγινε σοβιετική σ' ένα τρίτο του πληθυσμού της.

Οικονομική καπιταλιστικές χώρες έχουν αντιληφτεί τον κίνδυνο τής διεθνούς επανάστασης και άρχισαν την τεχνική-στρατιωτική επίθεση. Έτσι έφθασαν στους δύο ατομικούς κολοσσούς τής δεκαετίας του '80, οικονομική οποίοι αποσκοπούν στην κατάκτηση όλου του κόσμου. Οικονομική ηγέτες του σημερινού κόσμου είναι εξίσου μανιακοί από την πρόοδο, όπως και οι θεωρητικοί του προοδευτισμού.

Ό προοδευτισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ποτέ ή ανθρωπότητα δεν ήταν τόσο ομόφωνα απασχολημένη από μία αντίληψη μόνο όπως έγινε στην εποχή τής τεχνολογίας. Ό νους των ανθρώπων υλοποιείται. Έχει προσηλωθεί, μορφωθεί και επιδιώκει όλες τις ενέργειες για να πραγματοποιήσει την μέγιστη, απεριόριστη και απόλυτη τεχνική ανάπτυξη.

Ό χρυσός μόσχος, ό πανάρχαιος θεός φανερώνεται σήμερα σαν ένα πανίσχυρο εργοστάσιο εντός τής ψυχής τής ανθρωπότητας. Ό κόσμος προσκυνεί το μηχάνημα. Είναι μία ψευδό-θρησκεία των υλικών δογμάτων, του υλικού νοήματος και του μηδενικού τέλους. Διότι ή ύλη είναι μηδέν και το πνεύμα των ανθρώπων έχει μηδενιστεί διά τής θεοποίησης τής ύλης. Ή ύλη έχει γίνει σκοπός και όχι μέσο του πνεύματος. Ή ανθρωπότητα δεν έχει πια υπερβατικότητα και ή συνέπεια είναι ή ψυχική ανισορροπία, ή ηθική αποσύνθεση, ή πολιτική τυραννία, ή καταστροφή τής φύσης, ή αλλοτρίωση και, τελικά, ό ατομικός πόλεμος.

Ό σύγχρονος πολιτισμός έχει αναπτύξει σταδιακά το δικό του τέλος, διότι είναι ό πιο ανισόρροπος κόσμος πού υπήρξε ποτέ. Ή τεράστια δύναμή του και το τέλος του είναι καταστρεπτικά.

Οδεύοντας την πορεία του ειρηνικού προοδευτισμού ό κόσμος θα χαθεί διά τής αισθησιοκρατίας, τής αναρχίας, τής τυραννίας, του μίσους, τής μόλυνσης τής φύσης, τής κατάπτωσης των εφοδίων τής φύσεως, των συγκρούσεων, τής φθοράς και τής αλλοτρίωσης των ανθρώπων.

Το κράτος το όποιο έχει το μονοπώλιο των σοφιστικών όπλων, τής γενετικής μηχανολογίας και τής τεχνικής του ελέγχου των συνειδήσεων θα είναι πανίσχυρο και θα εξοντώσει την ανθρωπότητα.

Κανένας δεν εγγυάται την ελευθερία των ανθρώπων σ' αυτόν τον πολιτισμό και κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει της τεχνολογικές δυνάμεις. Γι' αυτό ή ανθρωπότητα ζει στο απόγειο τής απελπισίας.

Για να παραμένει άνθρωπος ό άνθρωπος και να είναι άρχοντας στον κόσμο ό όποιος του δόθηκε να επιβιώνει και μόνος του να τον οικοδομεί, είναι αναγκαίο το τέλος του αιώνος και ή αρχή ενός νέου αιώνος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝΟΛΙΔΕ ΝΕΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (+1985)

ΒΙΒΛ. Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: