Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΙΑ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που προέρχεται ή θερμότητα και ή ψυχρότητα της ψυχής και ή σκληροκαρδία και ό σωματικός πόλεμος;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Για τη θερμότητα και την ψυχρότητα, είναι φανερό ότι ό Κύριος ονομάσθηκε φωτιά, πού θερμαίνει και πυρακτώνει καρδιά και νεφρούς. Εάν είναι λοιπόν έτσι, τότε και ό διάβολος είναι ψυχρός και από αυτόν προέρχεται όλη ή ψυχρότητα. Διότι εάν δεν ήταν έτσι, τότε πώς λέγει (ή Αγία Γραφή) ότι «τότε θα παγώσει ή αγάπη των πολλών»; Το δε «τότε» τί σημαίνει, παρά «κατά τον καιρόν του αντιδίκου» (διαβόλου); 

Εάν λοιπόν αισθανόμαστε ψυχρότητα ψυχής, ας έπικαλούμεθα τον Θεόν και Εκείνος ερχόμενος θα θερμάνει την καρδιά μας, ώστε να τον αγαπήσουμε τελείως και όχι μόνον Εκείνον, αλλά και τον πλησίον. Και από την θερμότητα Εκείνου απομακρύνεται ή ψυχρότητα του μισοκάλου διαβόλου. 

Διότι, εάν έξήρανε την πηγήν των δακρύων της καρδιάς σου, θα σου έχει προκαλέσει σαρκικά πάθη. Κάλεσε όμως τον Κύριο στην ψυχή σου και θα διώξει τα πάθη και την πηγή των δακρύων θα την καθαρίσει, για να τρέξει το «νοητό νερό» της σωτηρίας. Όποιος θέλει να έλθει στον φόβο του Θεού, έρχεται με υπομονή. 

Διότι λέει (ή Αγία Γραφή): «υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι και είσήκουσε της δεήσεώς μου». Και τί έκανε; «Και ανήγαγε με εκ λάκκου ταλαιπωρίας και από πηλού ιλύος». Από αυτόν δε το λάκκο νοείται και ή σκληροκαρδία. Ότι λοιπόν επιθυμείς, απόκτησε και θα σωθείς με τη βοήθεια του Κυρίου.ΒΙΒΛ. Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΡΩΝ. ΆΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: