Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Lord have mercy on me.................


Την ημέραν διελθών ευχαριστώ σοι, Κύριε την εσπέραν αιτούμαι συν τη νυκτί αναμάρτητον, παράσχου μοι, Σωτήρ, και σώσόν με.

Δόξα Πατρί...

Την ημέραν παρελθών δοξολογώ σε, Δέσποτα- την εσπέραν αιτούμαι συν τη νυκτί άσκανδάλιστον, παράσχου μοι, Σωτήρ, και σώσόν με.

Και νύν και...

Την ημέραν διαβάς υμνολογώ σε, Αγιε- την εσπέραν αιτούμαι συν τη νυκτί άνεπίβουλον, παράσχου μοι, Σωτήρ, και σώσόν με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: