Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Οι γυναίκες στην οικονομία.ΓΑΛΗΝΗ ΦΟΥΡΑ, δημοσιογράφος.

Όσο περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας, τόσο αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα. Παλαιότερα, το 1995, ό ΟΟΣΑ είχε διαπιστώσει ότι ό περιορισμός του χάσματος στην απασχόληση ανδρών και γυναικών, συνέβαλε σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Στη Λατινική Αμερική, σε χώρες πού υποφέρουν από φτώχεια, ή εργασία των γυναικών βοήθησε πολλές οικονομίες να βελτιώσουν τη θέση τους. "Αλλά και σήμερα, μέσα στην οικονομική κρίση, ένας μεγάλος διεθνής οργανισμός παροχής υπηρεσιών, (DΕLΟΙΤΤΕ), μετά από μελέτες ανακοίνωσε ότι ή επένδυση στις γυναίκες, εργαζόμενες και καταναλώτριες, μπορεί να αποδώσει οφέλη για την οικονομία.

Ό ρόλος πού διαδραματίζουν οι γυναίκες μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την ανταγωνιστικότητα κρατών και επιχειρήσεων. Στη σχετική αναφορά της ή DELOITTE υποστηρίζει, ότι ή οικονομία του 21ου αιώνος, όπως είχε διαμορφωθεί, στηρίζεται περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα, παρά στους φυσικούς πόρους και ό αποκλεισμός μερίδας ταλαντούχων εργαζομένων δημιουργεί προβλήματα.

Όπως δείχνουν οι έρευνες ή ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας δεν έχει επιτευχθεί, παρά τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας και τις δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ή μητρότητα και ή μη διευκόλυνση των γυναικών να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις τους, τις κάνει να συμβιβάζονται ευκολότερα με θέσεις μερικής απασχόλησης ή ευέλικτων μορφών εργασίας.

Παρά την αυξημένη παρουσία τους σε επαγγέλματα πού παλαιότερα θεωρούσαμε ανδροκρατούμενα, συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα γραφείου, πωλήσεων, υπηρεσιών χαμηλά αμειβόμενων. Οι άνδρες κυριαρχούν στη βιομηχανία, στη διοίκηση και γενικά κατέχουν τις περισσότερες θέσεις ευθύνης. Για τις γυναίκες, ακόμη και σε επαγγέλματα πού γυναικοκρατούνται, υπάρχει μία «γυάλινη οροφή», ή πρόσβαση τους στα ανώτερα κλιμάκια είναι περιορισμένη.

Τόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να κατανοήσουν το ρόλο της γυναίκας στην οικονομία και να της παράσχουν την αναγκαία στήριξη για να διατηρήσει τα εργασιακά της δικαιώματα όταν γίνει μητέρα. Γι` αυτό και ή μερική απασχόληση προβάλλεται σήμερα ως ένας τρόπος συνδυασμού της εργασίας και των οικογενειακών της υποχρεώσεων. 

Συνήθως, όμως, αποτελεί τον προθάλαμο της ανεργίας, πού πλήττει περισσότερο τις γυναίκες.
Τα κράτη πού στήριξαν εμπράκτως την εργαζόμενη μητέρα ανταμείφθηκαν με τη σταθερότητα των οικονομικών τους και αύξηση των γεννήσεων. Κλασικό παράδειγμα οι Σκανδιναβικές χώρες. Αντίθετα ή Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα τούς κινδύνους πού προκαλεί ή υπογεννητικότητα και ή έλλειψη ανταγωνιστικότητας, δυο προβλήματα με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία «Από τη στιγμή πού ό πληθυσμός δεν ανανεώνεται, οι επιχειρήσεις οφείλουν να στηριχτούν στις γυναίκες, πού αποτελούν τη μεγαλύτερη αναδυόμενη αγορά στον κόσμο», τονίζουν οικονομικοί αναλυτές.

Σύμφωνα με την αναφορά της DELOITTE οι γυναίκες ελέγχουν 20 τρισεκατομμύρια δολάρια από τις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες και το ποσό αυτό το 2014 θα φθάσει τα 28 τρισεκατομμύρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες επηρεάζουν το 80% των αγοραστικών αποφάσεων. Ή πρόσληψη περισσοτέρων γυναικών θα βοηθούσε τις εταιρείες να γνωρίσουν τις προτιμήσεις τους, ενώ ή ίση μεταχείριση τους με τούς άνδρες θα απέτρεπε τις πιο μορφωμένες από τη μετανάστευση για να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Κοινωφελές Ίδρυμα Βασ. Σοφίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: