Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε παρακαλώ, Πατέρα και Διδάσκαλε, μην οργιστείς με τα πταίσματα μου και δώσε μου κανόνα πώς πρέπει να ψάλλω, να νηστεύω και να προσεύχομαι και αν πρέπει να ξεχωρίζω τις ημέρες μεταξύ τους.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Αδελφέ, εάν πρόσεχες στους λόγους των αιτημάτων σου, θα κατανοούσες ασφαλώς τη δύναμη της συνέσεως. Αφού με έχεις Πατέρα και Διδάσκαλο, γιατί με θεωρείς και οργίλο; Διότι ό Πατέρας είναι οικτίρμων και δεν έχει καθόλου οργή. Και ό Διδάσκαλος επίσης είναι μακρόθυμος και ξένος από την οργή. Όσο για τον κανόνα, πού με ρώτησες, μπορείς να εισέλθεις στην αιώνια ζωή με πολλούς τρόπους, αλλά διά μέσου της στενής πύλης. Ιδού σε συντομία, σου λέγει ό ίδιος ό Χριστός, πώς πρέπει να εισέλθεις. Άφησε τούς κανόνες των ανθρώπων και άκουσε του Κυρίου λέγοντος: «όποιος υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί». Εάν λοιπόν ό άνθρωπος δεν έχει υπομονή, δεν θα εισέλθει στη ζωή την αιώνιο. Μη θελήσεις διαταγή, διότι δεν θέλω να είσαι υπό τον νόμον αλλά υπό την χάριν. Διότι έχει λεχθεί: «για τον δίκαιο δεν υπάρχει νόμος». Σε θέλουμε να είσαι μαζί με τούς δικαίους. Να κρατάς τη διάκριση, ως κυβερνήτης να κυβερνάς το σκάφος στους άνεμους. Και όταν ασθενείς στην προσπάθεια αυτή, να ενεργείς σε όλα καθώς σου έγραψα. Αλλά και όταν υγιαίνεις, πράττε σύμφωνα με αυτή την εντολή της διακρίσεως. Επειδή και όταν ασθενεί το σώμα, δεν δέχεται τη συνηθισμένη τροφή. Ό κανόνας λοιπόν δεν νεκρώθηκε στο σημείο αυτό. Όσο για τις ήμερες, πού ρωτάς, να τις έχεις όλες ίσες, άγιες, καλές. Όλα λοιπόν να τα πράττεις με σύνεση και θα σου αποβαίνουν εις ζωήν αιώνιον με τη χάρη του Χριστού του Κυρίου ημών, στον Όποιο ανήκει ή δόξα στους αιώνες. Αμήν.


ΒΙΒΛ. Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΡΩΝ. ΆΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: