Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΝΗΠΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΣΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟ.Στὸ παρὸν βιβλίο σχολιάζεται μέρος τῶν κανόνων τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὅλο σχεδὸν τὸ μοναστηριακὸ τυπικὸ καὶ ὁ κανόνας τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου, καὶ μέρος τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου Μακαρίου. Ὁ Γέροντας Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης μὲ πατερικὸ φρόνημα ἐπανέρχεται σὲ αὐτὸ ποὺ δίδαξαν οἱ πατέρες καὶ ἔζησε ἡ Ἐκκλησία γιὰ πολλοὺς αἰῶνες στὸ Βυζάντιο. Ἑρμηνεύει τοὺς κανόνες ποὺ ἀναφέρονται στὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν, τοῦς λεγόμενους Ἀσκητικούς, μὲ βαθύτατο θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ αἰσθητήριο. Ὁ σεβαστὸς Γέροντας κινεῖται μὲ δυναμισμὸ καὶ ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ γιὰ νὰ περιγράψει πολὺ ζωντανὰ ὅτι αὐτὸ ποὺ κατέθεσαν οἱ διδάσκαλοι τοῦ μοναχισμοῦ ὡς κανόνες περιέχει ἀλήθειες καὶ κυρίως καθορίζει τὰ ὅρια τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Δεν υπάρχουν σχόλια: