Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Τί πνευματικές συμβουλές δίνετε πάτερ Αρσένιε στα πνευματικά σας παιδιά;

Τί πνευματικές συμβουλές δίνετε πάτερ Αρσένιε στα πνευματικά σας παιδιά;

Όλοι είμεθα παιδιά τού Θεού. Εξαγορασμένοι με το  Αίμα Του, γεννημένοι και βαπτισμένοι στο Όνομα Του τρεφόμενοι από το Σώμα Του, σφραγισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Ή συμβουλή μου ώς μεγαλυτέρου στην ηλικία, είναι μία και μόνη για όλους: Να μην απελπιζώμεθα σ’ οποιοδήποτε αμάρτημα κι αν πέσαμε, διότι ό Θεός είναι ό Πατέρας μας και είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Γι’ αυτό, αδελφοί, να μη χάνουμε τις ελπίδες μας, έστω κι αν κάποτε μάς εξαπάτησε ό φθονερός διάβολος. Ό Θεός ώς φιλάνθρωπος, πρώτος θα μάς αναζητήσει, θα μάς εναγκαλισθεί. θα μάς πάρει στη συνοδεία Του, θα μάς αγαπήσει, διότι εμείς δεν τον εγκαταλείψαμε για να λατρεύσουμε άλλους θεούς.
Εύχομαι επί πλέον στα κατά πνεύμα τέκνα μου μία εσωτερική ατέρμονη χαρά, ή οποία θα μαρτυρεί ότι ή καρδιά τους θα είναι με τον Ιησού Χριστό, τον Όποιον και συνεχώς να αναπνέουν. Ή καρδιά τους να δονείται πάντοτε από την ανέκφραστη προσευχή. Να εγείρονται από την αμαρτία, να εξομολογούνται με μετάνοια, να διώχνουν τά αίτια της άμαρτίας να προσεύχονται με ελπίδα και να βαδίζουν πάντοτε τον δρόμο τού Θεού. Είθε να μή βαδίζουν μόνοι τον δρόμο προς την  Άνω Εμμαούς. Ό Θεός δεν μάς ζητεί τίποτε το αδύνατο, αλλά με τις εντολές του μάς προτρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε, να ζητάμε αυτό πού δεν μπορούμε να κάνουμε και Αυτός θα μάς βοηθήσει να επιτελέσουμε αυτό πού ποθούμε.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙΟ ΠΑΠΑΤΣΙΩΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: