Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

ΠΑΤΗΡ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΩΚ "Πιστεύετε ότι μπορεί να ζήση κάποιος μια ζωή εντελώς μακριά από τον Θεό;"Πιστεύετε ότι μπορεί να ζήση κάποιος μια ζωή εντελώς μακριά από τον Θεό;Δεν είναι δυνατόν! Μακριά από την Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχουν παρά αποτυχίες και, αν θέλεις να το πω, εκτός Εκκλησίας, υπάρχει μόνο ή κόλασης. Εάν εσείς προσφέρετε όλες τις σκέψεις σας στην υπηρεσία του Θεού, τότε πράγματι είσθε ό άνθρωπος του Χριστού, ό άξιος άνθρωπος της Εκκλησίας. Και, για να είσαι άνθρωπος του Χριστού, είναι ανάγκη να γνωρίζω αληθινά να ταπεινώνεσαι. Άς μή πιστεύση κανείς ότι χωρίς την ταπείνωση θα λάβει, έστω και λίγο την ευφροσύνη του παραδείσου και τις αιώνιες ευτυχίες. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, δυνατότης. Και τελικά, αν ζήσης όσο το δυνατόν μια χριστιανική ζωή, της αγάπης και ταπεινώσεως του Χριστού, ήδη είσαι στην αιωνιότητα της μακαριότητος, ήδη ιχνογραφείται ορατά πλέον μέσα σου ή βασιλεία τού Θεού.Εμείς δεν πρέπει να μιλούμε για την αιώνια βασιλεία τού μέλλοντος, αλλά πρέπει να ομολογούμε και να γνωρίζουμε αισθητά ότι αυτή ή μακαριότής υπάρχει μέσα μας. Αλλά πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να σκεπτόμεθα στην σωτηρία, αλλά πώς θα κατακτήσουμε τον Θεό μέσα μας, πού πραγματοποιείται διά μέσου της ταπεινώσεως, και τότε έχουμε εξασφαλίσει την σωτηρία μας.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: