Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ.ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ!

«…Πάντως, ἄν ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα
κοχύλι, ὅπου ἀφουγκράζεται κανείς τήν ἠχώ τοῦ
Θεοῦ, αὐτό δέν ψηλαφᾶται στήν καθημερινότητα.
Παρά μόνο οἱ ἐλάχιστες στιγμές, κι αὐτές μπο-
ροῦμε νά τίς ὀνομάσουμε στιγμές δημιουργίας.
Καί δέν ἐκφράζουν τή δεξιοτεχνία κάποιου μά τήν
εὐαισθησία του. Ὅταν φθάσεις ἐκεῖ, δἐν ἰσχύουν
πιά τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. Δέν ὑπάρχει ἐκεῖ
Ἀνατολή καί Δύση.» (απόσπασμα από το κείμενο «ΠΕΡΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ», π. Σταμάτη Σκλήρη)

Με μεγάλη δυσκολία επιλέξαμε το παραπάνω απόσπασμα από το νέο βιβλίο του π. Σταμάτη Σκλήρη «ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ», που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις Εκδόσεις μας και περιλαμβάνει αδημοσίευτα έργα του π. Σταμάτη και κείμενα σημαντικών προσωπικοτήτων.

…δυσκολία γιατί πραγματικά, φίλοι μου, δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδιαλέξει για να σας μεταφέρει στον υπέροχο κόσμο του!
Αντιπροσωπευτικά είναι τα λόγια του ιατρού Δημήτρη Κυριαζή, που επίσης εμπλουτίζει με κείμενά του το βιβλίο:

«Ὁ ἔρωτας καί ἡ ἀγάπη ὡς
τρόπος γνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ ἄλλου ἀν -
θρώπου καί τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη, ὡς κύρια ὁδός
πρός τή σωτηρία, κατατίθεται στό ἔργο του»

Δεν υπάρχουν σχόλια: