Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

«Ό εν τοις ουρανοίς». ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
«Ό εν τοις ουρανοίς».


Αμέσως μετά την επίκληση δηλώνεται ό τόπος όπου βρίσκεται ό Πατέρας, ό «πανταχού παρών», Εκείνος πού περιβάλλει τά πάντα καί δεν περιορίζεται από τίποτα: «Πάτερ ημών ό εν τοις ούρανοίς». Μέ την αναφορά τού ουρανού ώς τόπου διαμονής του Πατέρα, ό προσευχόμενος υιός ανυψώνεται εκεί.Ξέχνα όλα τά γήινα. Πάρε την προσοχή σου από τή γή, τό προσωρινό κατάλυμά σου. Μή νοιάζεσαι γιά κανένα από τά αντικείμενα αυτού τού καταλύματος, πού θα τά χάσεις υστερ’ από λίγο. Μερίμνησε αποκλειστικά γιά την πατρίδα σου, τόν ουρανό, πού την έχασες μέ την πτώση καί την ξαναπήρες μέ τή λύτρωση. Προσευχήσου να σου δωριστούν τά αιώνια, τά πνευματικά, τά πανάγια, τά θεία αγαθά, πού ή αξία τους είναι ασύλληπτη όχι μόνο από τόν ανθρώπινο άλλά καί από τόν αγγελικό νου. Αυτά τά αγαθά έχουν ήδη ετοιμαστεί γιά σένα, αυτά τά  αγαθά ήδη σε περιμένουν. Ή δικαιοκρισία του Θεού, ή αχώριστη από την αγαθότητα Του, απαιτεί να εξακρίβωση  την προαίρεσή σου γιά τή Λήψη τών ουράνιων θησαυρών. Καί πώς θα εξακριβωθεί; Μέ την προσευχή σου καί μέ τή ζωή σου.
Όλοι οι δούλοι του Κυρίου στέκονται απορημένοι καί αμήχανοι μπροστά στο μεγαλείο της Κυριακής Προσευχής. Από τά χέρια του Θεού ξεχύνονται αφειδώλευτα δώρα. Ακόμα καί ό πιο δίκαιος άνθρωπος αναγνωρίζει πώς είναι ανάξιος γι’ αυτά τά θεία δώρα καί πώς δεν μπορεί να τά ζητήσει. Πολύ πιο απορημένος είναι ό αμαρτωλός, πού πιστεύει πώς δεν αξίζει παρά μόνο τιμωρίες.Ή απορία όλων, όμως, θα λυθεί μέ την ερμηνεία της προσευχής, πού γεννά τή μιαν απορία μετά την άλλη. Ή Κυριακή Προσευχή δωρίστηκε στους ανθρώπους πριν ' συντελεστεί πλήρως ή λύτρωσή τους. Ονομάστηκαν υιοί καί κλήθηκαν στήν κτήση τών δικαιωμάτων τών υιών πριν από την υιοθεσία, πριν από την αναγέννηση τους μέ τό Βάπτισμα, πριν από τή μετοχή τους στο θειο Δείπνο, πριν από την ανακαίνιση τους από τό Άγιο  Πνεύμα. Ή Κυριακή Προσευχή δωρίστηκε στούς άμαρτωλούς. Όπου ενεργεί ό Θεός, όλα είναι δυνατά καί όλα είναι ακατάληπτα.


  ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β

Δεν υπάρχουν σχόλια: