Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

«Πάτερ ημών». ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.


ΠΡΟΣΕΥΧΗ, πού είναι πολύτιμη κληρονομιά όλων των χριστιανών, αποτελεί την κύρια ασχολία των αγίων ερημιτών. Αυτή είναι ή τροφή τους, αυτή είναι τό βιβλίο τους, αυτή είναι ή επιστήμη τους, αυτή είναι ή ζωή τους. Ό μεγάλος ερημίτης άγιος Ιωάννης, ό Πρόδρομος τού Κυρίου, ήταν εργάτης της προσευχής, άλλά ήταν καί δάσκαλός της. Αυτή τή μεγάλη επιστήμη, πού ενώνει τον άνθρωπο με τόν Θεό, τή δίδασκε ό τίμιος Πρόδρομος στούς μαθητές του, όπως αναφέρει τό Ευαγγέλιο.


0ι μαθητές τού Κυρίου επιθυμούσαν να διδαχθούν από τόν ίδιο τόν Διδάσκαλό τους πώς να προσεύχονται. Βάσιμη καί δίκαιη επιθυμία! Της αληθινής προσευχής αληθινός διδάσκαλος είναι μόνο ό Θεός. 0ι άνθρωποι- διδάσκαλοι, ακόμα καί οι άγιοι, δίνουν μόνο τίς βασικές γνώσεις γιά την προσευχή καί υποδεικνύουν τή σωστή διάθεση μέ την οποία γίνεται δυνατή ή οικείωση της μακάριας διδαχής γιά την προσευχή. Τό ίδιο τό Άγιο Πνεύμα είναι πού διδάσκει την προσευχή, μέ τή χορήγηση σκέψεων καί αισθημάτων υπερφυσικών, πνευματικών.


Ό Κύριος, λοιπόν, ικανοποίησε τό αίτημα, τό σοφό καί απολύτως αναγκαίο γιά την καλλιέργεια καί τή σωτηρία της ψυχής αίτημα τών μαθητών Του. Τούς παρέδωσε μια προσευχή, την οποία μόνο ό Θεός μπορούσε να παραδώσει. Αυτό θα άποδειχθεί στη συνέχεια μέ την ερμηνεία αυτής της προσευχής, πού, γιά να διακρίνεται από τίς προσευχές τών άγιων ανθρώπων, ονομάστηκε Κυριακή Προσευχή.

«Πάτερ ημών».Ή Κυριακή Προσευχή αρχίζει μέ την επίκληση «Πάτερ ήμών». Ποιος από τούς άγιους ανθρώπους πού συνέταξαν προσευχές, θα επέτρεπε στον εαυτό του καί στούς αδελφούς του, τούς άμαρτωλούς, τούς πεσμένους, τούς αιχμαλώτους τού διαβόλου καί τού αιώνιου θανάτου, να αποκαλέσουν τόν Θεό “Πατέρα”; Προφανώς κανείς! Μόνο ό ίδιος ό Θεός μπορούσε να τό επιτρέψει. Καί τό επέτρεψε. Πώς; Ό Υιός τού Θεού, μέ τό να γίνει άνθρωπος, έκανε τούς ανθρώπους υιούς τού Θεού καί αδελφούς δικούς Του. Ό Ίδιος απευθύνεται δικαιωματικά στον όμοούσιό Του Θεό Πατέρα, λέγοντάς Του: «Πάτερ ήμών». Χαρίζει, λοιπόν, καί σ’ εμάς τό ευεργετικό δικαίωμα να πλησιάζουμε τόν Θεό ώς πατέρα καί ν’ αρχίζουμε την προσευχή μας σ’ Αυτόν μέ τή θαυμαστή, την υπέροχη επίκληση, πού κανένας άνθρωπος δεν θ’ αποτολμούσε να τή βάλει μέ τόν νου του: «Πάτερ ήμών».
Ή αρχή της Κυριακής Προσευχής είναι δώρο του Κυρίου, δώρο ανεκτίμητης άξιας, δώρο τού Λυτρωτή στους λυτρωμένους, του Σωτήρα στους σωσμένους. Τά αιτήματα πού περιέχονται στην Κυριακή Προσευχή αναφέρονται στις πνευματικές δωρεές πού έλαβε ή ανθρωπότητα μέ τή λύτρωση.


Ούτε μια λέξη δεν υπάρχει σ’ αυτή την προσευχή γιά τίς σωματικές, τίς επίγειες, τίς πρόσκαιρες ανάγκες του ανθρώπου. Εκείνος πού μάς πρόσταξε να ζητάμε μόνο τή βασιλεία του Θεού καί την επικράτηση τού θελήματος Του, Εκείνος πού υποσχέθηκε ότι όλα τά αναγκαία γιά την πρόσκαιρη ζωή θα τά δώσει σ’ όσους ζητούν αυτή τή βασιλεία, παραδίδει προσευχή σύμφωνη μέ την προσταγή καί την υπόσχεσή Του.

  ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β

Δεν υπάρχουν σχόλια: