Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

«Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς εν ούρανω και επί της γης». ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ


«Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς εν ούρανω και επί της γης».Με τή λέξη «ουρανός» εννοούνται οι κάτοικοι τού ουρανού. Άπ’ αυτούς τό θέλημα τού Θεού εκπληρώνετε άοκνα καί άμεμπτα Μέ τό θέλημα τού Θεού δεν αναμειγνύουν τό δικό τους θέλημα Δεν έχουν καν δικό τους θέλημα Τό θέλημά τους τό έχουν ταυτίσει μέ τό θέλημα τού Θεού. Στούς κατοίκους τού ουρανού έχει πραγματοποιηθεί αυτό πού ζητούσε ό Σωτήρας τού κόσμου από τόν Θεό Πατέρα γιά τούς μαθητές Του καί όλους τούς ακολούθους Του: «Δεν προσεύχομαι μόνο γι αυτούς (δηλαδή τούς αποστόλους) άλλά καί γιά εκείνους πού μέ τό κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σ’ εμένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως Εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ μ’ Εσένα. Να είναι κι αυτοί ενωμένοι μ’ εμάς... Να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα: Εγώ ενωμένος μαζί τους κι Εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε ν’ αποτελούν μια τέλεια ενότητα».Μέ τή λέξη «γή» εννοούνται οι χριστιανοί. Κανείς μας, ωστόσο, δεν θα κάνει λάθος, αν, προφέροντας αυτό τό αίτημα, εννοεί ώς γή την καρδιά του, μην ξεχωρίζοντας άπ’ αυτήν καί τό σώμα. Γιατί οι δυνάμεις τού σώματος άκολουθούν τίς δυνάμεις της καρδιάς καί ή κλίση τού σώματος εναρμονίζεται μέ την κλίση της καρδιάς προς τό θείο θέλημα. Έτσι, ή καρδιά μεταβάλλεται από σαρκική καί κτηνώδης σε πνευματική, αγία, άγγελική.
Ή ολοκληρωτική ταύτιση τού ανθρωπίνου θελήματος μέ τό θέλημα τού Θεού είναι κατάσταση τελειότητας, στήν οποία μπορούν να φτάσουν μόνο τά λογικά πλάσματά Του. Αυτή την τελειότητα έχουν οι άγγελοι. Αλλά ό Σωτήρας μας ευδοκεί ν’ αποκτήσουμε κι εμείς, οι αδύναμοι καί δύστυχοι άνθρωποι, οι πλασμένοι από τό χώμα άνθρωποι, οι περαστικοί από τή γή άνθρωποι, την τελειότητα τών άγίων άγγέλων τού ουρανού. Όποιος αισθάνθηκε μέσα του τή βασιλεία τού Θεού, μαθαίνει να μην αρκείται σ’ αυτή την αίσθηση, μαθαίνει να μην παραδίνεται στήν αμέλεια καί την αδράνεια, μαθαίνει ν’ αγωνίζεται γιά τή μεγαλύτερη δυνατή επέκταση της κυριαρχίας του Κυρίου στήν ψυχή του.Επιπλέον, τό θείο θέλημα, όταν εκπληρώνεται μέ ακρίβεια από τόν άνθρωπο, επιδρά καί ενεργεί σ’ όλα τά συστατικά μέρη του, καί στο πνεύμα καί στήν ψυχή καί στο σώμα, ενοποιώντας τή διασπασμένη εξαιτίας της πτώσεως θέληση αυτών τών μερών. Μόνο από τό θείο θέλημα μπορεί να θεραπευτεί ή ανθρώπινη θέληση, πού έχει δηλητηριαστεί από την αμαρτία. Μόνο στο θείο θέλημα καί μέσω τού θείου θελήματος οι επιθυμίες τών συστατικών μερών τού ανθρώπου, οι όποιες άκολούθησαν ξεχωριστές κατευθύνσεις μπορούν να περάσουν από τή διαφωνία στη συμφωνία, μπορούν να συνενωθούν σε μία επιθυμία. Μόνο ή αναζωογονημένη από τό θείο θέλημα θέληση τού ανθρώπου μπορεί να αποσπαστεί από τή γή καί ν’ ανέβει στον ουρανό. «Αδελφοί μου», λέει ό απόστολος Παύλος, «εγώ δεν θεωρώ τόν εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σ’ ένα, όμως, πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου: Ξεχνώ αυτά πού είναι πίσω μου, και κάνω ότι μπορώ γιά να φτάσω αυτά πού βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω καί προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας προσκλήσεως τού Θεού διά τού Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε, όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι».

 ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β

Δεν υπάρχουν σχόλια: