Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

«Κι έχεις συμφιλιωθή μέ τόν Θεό;». Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

Σε μιά άλλη περίπτωση, ό μακάριος συνάντησε έναν περαστικό γαιοκτήμονα, στά δάση του Κιτάγιεφ καί του είπε:
«Που πηγαίνεις;».
«Στό σπίτι Μπάτουσκα».
«Κι έχεις συμφιλιωθή μέ τόν Θεό;».


Ό γαιοκτήμονας ένοιωσε μπερδεμένος, άλλά προχώρησε παρακάτω χωρίς νά δώση άπάντηση.


  «Δεν συμφιλιώθηκες;» του είπε ό Στάρετς ακολουθώντας τον. «Μάθε τότε, ότι ήρθες εδώ καλά, αλλά όταν γυρίσης στό σπίτι δεν θάσαι τό ίδιο!».
Καί τι έγινε; Στό ταξίδι τής επιστροφής, ακριβώς μετά τις πύλες τής πόλης, τ’ άλογα αφήνιασαν κι άναποδογύρισαν τήν άμαξα. Ό γαιοκτήμονας έπεσε πάνω σέ μιά πέτρα καί σκοτώθηκε.
Καί μιά άλλη περίπτωση.


Κοντά στήν πόλη του Κέρτς στό Ταμάν, ζούσε ή χήρα ενός συνταγματάρχη πού ονομαζόταν Αλεξάνδρα Σοκόλοβα. Αυτή, μαζί μέ τήν αδελφή της, πήγαν στό Κιτάγιεφ γιά νά πάρουν τήν ευχή τού Στάρετς.
«Δίδαξε την, τήν ανόητη», είπε ό μακάριος στήν αδελφή, δείχνοντας πρός τή Σοκόλοβα. «Δίδαξε την καλύτερα, άλλοιώς Θά ίππεύη άλογα μέχρι τόν θάνατό της».


'Η Σοκόλοβα όμως δέν έδωσε καμμιά σημασία σ’ αύτά τά λόγια. Γυρνώντας πίσω στήν έπαυλή της παράγγειλε νά τής ετοιμάσουν μιά άμαξα καί ξεκίνησε γιά τό Κέρτς γιά δουλειές. Τ’ άλογα όμως τρομάζοντας άπό κάτι στόν δρόμο, αφήνιασαν καί ή Σοκόλοβα πετάχτηκε έξω άπό τήν άμαξα. Τήν ίδια άκριβώς ημέρα πέθανε.

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: