Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ.Άλλο ένα περιστατικό έχει διασωθή από μιά μοναχή, τήν ήγουμένη Μαγδαληνή, ή όποια διηγείται: «Κάποτε, ένας πλούσιος έμπορος καί ή σύζυγός του έφτασαν άπό τήν Μόσχα καί σταμάτησαν στό Μοναστήρι Φλορόφσκυ. Εχοντας άκούσει τις διηγήσεις μας γιά τόν Στάρετς Θεόφιλο, ό έμπορος καταλήφθηκε άπό μεγάλη επιθυμία να τόν έπισκεφτή. Με παρακάλεσε να τόν συνοδεύσω μαζί με τήν σύζυγό του γιατί δεν γνώριζαν τόν δρόμο γιά τό έρημητήριο Κιταγιέφσκαγια. Συμφώνησα καί ξεκινήσαμε όλοι μαζί.Καθώς προχωρούσαμε με τά άλογα μέσα άπό τά δάση του Γκολοσέγιεβο, ό έμπορος θέλησε νά καπνίσει. Έψαξε τις τσέπες του αλλά δεν είχε σπίρτα.
Τί θάκανε; Γιά καλή του τύχη, κάποιοι οδοιπόροι είχαν σταματήσει σέ μιά μεριά του δρόμου μαγειρεύοντας λίγο χυλό πάνω σέ μιά πυροστιά. Πήγε κοντά τους κι άρχισε ν’ άνάβη τό τσιγάρο του. Δεν είχε ώστόσο καλά-καλά αγγίξει τήν φωτιά καί ή πυροστιά αναποδογυρίστηκε, χύνοντας τόν χυλό καί σβήνοντας την φωτιά.
  «Τί περίεργο πράγμα ! Ούτε καν άκούμπησα τήν πυροστιά καί Αναποδογυρίστηκε τό τσουκάλι», αναφώνησε εκείνος.
Προχωρήσαμε παρακάτω. Ό έμπορος καί πάλι πλησίασε κάποιους ξένους πού μαγείρευαν πληγούρι στήν άκρη του δρόμου. Έτρεξε στή φωτιά γιά ν’ άνάψη, άλλά μόλις πλησίασε κι αύτή ή πυροστιά αναποδογυρίστηκε.
«Τι παράξενη σύμπτωση! μήπως είναι τίποτα μάγια;» γέλασε ό έμπορος.
«Όχι», του είπα έγώ, «ό πατήρ Θεόφιλος τά κανόνισε έτσι γιά έσένα. Αντιπαθεί φοβερά όσους καπνίζουν».


Τελικά, φθάσαμε στό Κιτάγιεφ καί πήγαμε νά δούμε τόν Στάρετς Θεόφιλο. Μάς συνάντησε εκείνος πρώτος καί μίλησε στόν έμπορο:
«Λοιπόν πουλάκι μου, ήθελες τόσο πολύ νά καπνίσης; Έξ αιτίας του πάθους σου άφησες τούς Ανθρώπους πεινασμένους χωρίς φαγητό».
Μετά ό Θεόφιλος του έφερε ένα μεγάλο κρεμμύδι άπό τό κελί του λέγοντας:
«Όρίστε, δάγκωσε λίγο κρεμμύδι, γιατί έχεις μολύνει όλη τήν ατμόσφαιρα του Μοναστηριού, μέ τόν καπνό σου».
Τόση ήταν ή διορατικότητά του.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.


Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: