Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

«Βάλε στρωτή μετάνοια σ’ αύτό τό άγόρι. Φίλησε τό χέρι του πνευματικού σου πατέρα». Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.


Κάποτε ό μακάριος κάλεσε τόν ύποτακτικό του Παντελεήμονα καί του είπε:
«Βάλε στρωτή μετάνοια σ’ αύτό τό άγόρι. Φίλησε τό χέρι του πνευματικού σου πατέρα».


Όταν τό άγόρι μεγάλωσε κι έγινε Ιερομόναχος, έκειρε τόν Παντελεήμονα, λίγο πριν πεθάνη καί μετά τόν έθαψε κιόλας.


Ό γενικός επιστάτης στό χτίσιμο του καθεδρικού Ναού του αγίου Βλαδιμήρου στό Κίεβο, ό Κοδράτος Κοσμΐτς Κοβάλκιν, έπιθυμώντας νά περάση τις ήμέρες τής παραμονής του στήν γή μέ ησυχία καί αύτοσυγκέντρωση, άρχισε νά χτίζη ένα σπίτι γιά τόν έαυτό του στό Κίεβο, αλλά του ήρθε μιά ξαφνική συμφορά.


"Η άγαπημένη του θυγατέρα, ή μοναδική άνάπαυση καί παρηγοριά τής μοναχικής του ζωής, πέθανε.
Μέ βαθιά οδύνη στήν καρδιά του ό Κοβάλκιν κατέφυγε στόν Στάρετς Θεόφιλο νά παρηγορηθή.


«Γιατί θλίβεσαι;» του απάντησε ό μακάριος. «Κάθησε σ’ ένα κελλί καί λέγε τήν προσευχή του Ιησού: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τόν αμαρτωλόν. Όλα θά περάσουν...».
«Πολύ δύσκολα θά περάσουν Μπάτουσκα. "Εσβησε γιά μένα, στό πρόσωπο τής νεκρής μου κόρης, τό φως τής ζωής».
«Τό φως τής ζωής σου είναι ό Άδυτος Ηλιος Ιησούς Χριστός. Αγόρασε ένα μανδύα.
  

Σύντομα θά γίνης Μοναχός». Αρκετό καιρό άργότερα ό Κοδράτος Κοσμΐτς, μπήκε στην αδελφότητα του ερημητηρίου Γκολοσεγιέφσκαγια σάν δόκιμος. Έχτισε εκεί έναν ξενώνα κι άρχισε ν’ αγωνίζεται γιά την σωτηρία του. Σύντομα έμεινε τυφλός, έκάρη Μοναχός με τ’ όνομα Εράσμιος, κι έζησε αρκετά χρόνια στην ήσυχία καί τήν μοναξιά σ’ ένα μικρό κελλί κοντά στήν έκκλησία. Όταν πέθανε στίς 15 Αύγούστου 1880, τόν έθαψαν μερικά βήματα πιό πέρα από τόν τάφο του Στάρετς Παρθενίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.


Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: