Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Αλλά ας σου δώσω ένα καινούργιο πουκάμισο. Θά πεθάνης αύριο καί δέν πάει να σέ βάλουν μέσα στό φέρετρο μ’ αύτά τά κουρέλια πού φοράς». Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

Ό Στάρετς Θεόφιλος διατηρούσε στό κελί του μιά καλή προμήθεια άπό ρουχισμό, καθώς πολλοί φιλάνθρωποι τόν εφοδίαζαν μέ ότι χρειαζόταν γιά τίς ελεημοσύνες του. Ό μακάριος τύχαινε να συναντήση έναν κουρελή άνθρωπο στό δρόμο καί άμέσως να τόν προσκαλέση στό κελλί του, να τού προσφέρη φαγητό, να τού δώση ένα καινούργιο πουκάμισο ή καί να τόν ντύση άπό τήν κορυφή ώς τά νύχια.


Μιά φορά ένας έργάτης άπ’ τό εργοστάσιο τούβλων τής Λαύρας, ό Ίβάν Μπολσάκωφ ήρθε σ’ αυτόν. Είχε πάρει τόν μισθό του στό τέλος του μήνα άλλα πήγε κατευθείαν καί τά ήπιε όλα, μέχρι τό τελευταίο νόμισμα. Κι έτσι κουρελιάρης καί ταλαίπωρος πήγε στόν μακάριο να ζητήση βοήθεια.
«Ελεημοσύνη σ’ έσένα; Γιατί;» τόν ρώτησε ό Στάρετς.
«Θά τά πιής όλα όπως πάντα. Αλλά ας σου δώσω ένα καινούργιο πουκάμισο. Θά πεθάνης αύριο καί δέν πάει να σέ βάλουν μέσα στό φέρετρο μ’ αύτά τά κουρέλια πού φοράς».


Ό Ίβάν Μπολσάκωφ πήρε τό καινούργιο πουκάμισο καί σκέφτηκε: «Ακριβώς! Περίμενε με να πεθάνω! Θα πάω κατευθείαν στήν ταβέρνα, θά πουλήσω τό πουκάμισο καί θά τά πιω στήν ύγειά σου».


Έκανε έτσι άκριβώς όπως τό σχεδίασε. Έγινε στουπί στό μεθύσι καί τό σούρουπο ήρθε στό εργοστάσιο τούβλων. Χόρεψε, τραγούδησε, διασκέδασε ανόητα. Μπροστά σέ όλους σχεδόν διηγήθηκε πώς πήρε τό πουκάμισο άπό τόν Θεόφιλο καί γιά τήν προφητεία του θανάτου του. Τελικά ζήτησε τήν άδεια να κοιμηθή στό έργοστάσιο κι αφού τήν πήρε, σκαρφάλωσε στό πιό ψηλό κρεββάτι, άκριβώς κάτω άπό τό ταβάνι. Στήν διάρκεια τής νύχτας άκούστηκε ξαφνικά ένας βαρύς γδούπος. ’Άναψαν τά φώτα, καί ό Ιβάν φάνηκε ξαπλωμένος στό πάτωμα αίμόφυρτος καί δέν άνέπνεε. Έπιασαν τόν σφυγμό του, άλλά ή καρδιά του δέν χτυπούσε πιά. Ό φτωχός ήταν πλέον νεκρός.


 Τι έπρεπε να γίνη; Ό Μπολσάκωφ δεν είχε καν ούτε ένα πουκάμισο γιά να τόν κηδέψουν κι έτσι οι άλλοι έργάτες έριξαν πάνω του οτι πρόχειρα βρέθηκε μπροστά τους. Τόν έθαψαν χριστιανικά αλλά ή ιστορία με τό πουκάμισο καί την προφητεία του Στάρετς δεν λησμονήθηκε μέχρι σήμερα.

 Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: