Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

«Είσαι καθημερινά μιά άπιστη σύζυγος. Καί ποιος ήρθε έδώ νά μου ζητήση εύλογία φορώντας μεταξωτά; " Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ.Οταν έφευγε άπό τό κελί του ό μακάριος Θεόφιλος, ποτέ δέν τό κλείδωνε, ακόμα κι όταν έλειπε ό ύποτακτικός του, γιατί πάντα ύπήρχε μιά ομάδα άπό κόσμο, κυρίως γυναίκες, πού περίμεναν κοντά στό κελλί του. Δέν ύπήρχε τρόπος νά γλυτώση απ’ αύτές. Ερχονταν νά τόν συναντήσουν άκόμα καί λίγο πριν πάη στήν εκκλησιά. Έτρεχε από πίσω του ένα ολόκληρο πλήθος, αφού γιά πολλή ώρα τόν περίμεναν έξω άπό τό παράθυρό του.

Ό Στάρετς δεχόταν τόν κόσμο, φορώντας κάτω άπό τά παλιά κουρελιασμένα του ρούχα, τό τρίχινο ζωστικό του, άδιαφορώντας γιά τήν κοινωνική τους τάξη.
Όταν άνοιγε τήν πόρτα, οί γυναίκες μάλωναν μεταξύ τους, προσπαθώντας νά του δώση ή κάθε μιά κι άπό ένα δώρο. Μιά θά έφερνε ένα κανάτι γάλα, άλλη τυρί ή αύγά, ένα μπουκάλι κβάς κ.λ.π. Καί, ώ Θεέ μου! Τό τΐ γινόταν εκεί δέν περιγράφεται.

Ή κάθε μιά προσπαθούσε νά δώση τά δώρα της στά χέρια του καί νά τραβήξη τήν προσοχή του πάνω της. Γιά νά τίς εύχαριστήση γιά ό,τι τού έφεραν, ό Στάρετς Θεόφιλος, τις φόρτωνε μέ μιά ποικιλία άπό άγγαρίες νά κάνουν. Μερικές κουβαλούσαν νερό, άλλες ξύλα, ή άλλες τίς έστελνε νά σκάψουν τόν κήπο ή ν’ ασβεστώσουν μιά πέτρα.
Άνάμεσά τους ωστόσο ύπήρχαν καί ξιπασμένες κυρίες. Ό μακάριος δέν κρατούσε τύπους ούτε σ’ αύτές. Τίς έβαζε νά κουβαλούν τ’ αποπλύματα καί τά σκουπίδια, νά ζυμώσουν ή νά καθαρίσουν πατάτες.

Μιά παντρεμένη άριστοκράτισσα, ήρθε κάποτε στόν Θεόφιλο. Υπήρχε ένα πλήθος μπροστά στό κελί τού Στάρετς κι εκείνη έσπρωχνε καί άνοιγε δρόμο νά περάση φωνάζοντας:
  «Μπάτουσκα, τήν εύχή σου, Μπάτουσκα τήν εύχή σου!».
«"Ώστε ήρθες σ’ έμενα νά πάρης τήν εύχή μου;».
«Ναι σ’ εσένα, σ’ έσένα. Επιθυμώ νά σου μιλήσω».
«Πολύ καλά, αμέσως!».
Ό Στάρετς, πήγε μέσα στό κελί του κι έφερε έξω μιά μεγάλη γαβάθα με λαχανόσουπα.

«Σήκωσε τόν ποδόγυρο σου. 'Ο Κύριος θά εύλογήση».
Κι έχυσε πάνω στήν κολλαρισμένη της φούστα τήν λαχανόσουπα. Ή γυναίκα τρομοκρατήθηκε. Φορούσε ένα όλοκαίνουριο μεταξωτό φόρεμα.
Αλλά ό μακάριος δέν τής άφησε περιθώρια νά μιλήση, διακόπτοντας τίς θυμωμένες σκέψεις της.

«Είσαι καθημερινά μιά άπιστη σύζυγος. Καί ποιος ήρθε έδώ νά μου ζητήση εύλογία φορώντας μεταξωτά; Γιά πρόσεξε καλά, πού παρασύρεις τούς νέους μέ τήν ομορφιά σου, πρόσεξε καλά...».


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: