Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οι άγιες μάρτυρες Γαϊανή, Ριψιμία και οι συν αυταίς τριάντα -πέντε μοναχές

Οι άγιες μάρτυρες Γαϊανή, Ριψιμία και οι συν αυταίς τριάντα -πέντε 
μοναχέςΑυτές οι άγιες γυναίκες, χάριν τής πίστεώς τους στον Χριστό, θανατώθηκαν από τον βασιλιά Τιριδάτη. Ή Ριψιμία ήταν μια άσυνήθιστα όμορφη κοπέλα και ό αύτοκράτορας Διοκλητιανός (σ.τ.μ. 284-305) ελκύστηκε από την ομορφιά της και ήθελε να την έχει σύζυγό του. Αυτή ήταν ή αιτία του μαρτυρίου πού υπέστησαν όλες οι μοναχές.
Ή Ριψιμία αρνήθηκε να άκολουθήσει τον βασιλιά, εφόσον ήταν Ίδη νύμφη του Χριστού και ακολουθούσε τον Νυμφίο της. Στη, συνέχεια την ήθελε για τον εαυτό του ό Τιριδάτης, τυφλωμένος από την ομορφιά της. 

Ή όσια Ριψιμία αντιστάθηκε στον ειδωλολάτρη βασιλιά με όλη της τη, δύναμη και άποδείχτηκε ότι, «αύτός πού είχε κατατροπώσει τούς Πρίγκιπες των Γότθων καί κατέστρεψε τούς Πέρσες, ήταν ανίκανος νά νικήσει μιά παρθένο του Χριστού».Μαινόμενος ό βασιλιάς την παρέδωσε σέ φρικτά βασανιστήρια. Τής έκοψαν τή γλώσσα, τής έσχισαν τό στομάχι καί τής έβγαλαν τά σπλάχνα. 

’Έτσι παρέδωσε ή Ριψιμία την ψυχή της στον Κύριο. Κατόπιν οι δήμιοι συνέλαβαν τις άλλες μοναχές, τις οποίες αποκεφάλισαν. Τό περίφημο μοναστήρι Έχμιατζίν οικοδομήθηκε επάνω στα τίμια λείψανα των άγιων παρθενομαρτύρων. Ευρισκόμενο κοντά στο Έρεβάν, υπήρξε για πολλούς αιώνες τό πνευματικό κέντρο ολόκληρης τής Αρμενίας.


Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ . ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: