Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Θαυμαστές αλλαγές συμβαίνουν καθημερινά στις τύχες των ανθρώπων σήμερα, όπως και στο παρελθόν. Εκείνοι πού ταπεινώθηκαν χάριν της δικαιοσύνης του Θεού, ανυψώνονται σέ μεγάλα ύψη και εκείνοι πού βλασφημούν την Πίστη μεταστρέφονται σέ υπηρέτες αυτής.


 Θαυμαστές αλλαγές συμβαίνουν καθημερινά στις τύχες των ανθρώπων σήμερα, όπως και στο παρελθόν. Εκείνοι πού ταπεινώθηκαν χάριν της δικαιοσύνης του Θεού, ανυψώνονται σέ μεγάλα ύψη και εκείνοι πού βλασφημούν την Πίστη μεταστρέφονται σέ υπηρέτες αυτής.


Ό βασιλιάς Τιριδάτης πέταξε τον άγιο Γρηγόριο μέσα σ’ ένα βαθύ λάκκο. 

Ό άγιος πέρασε δεκατέσσερα χρόνια εγκλωβισμένος εκεί μέσα, ξεχασμένος απ’ ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όχι απ’ τον Θεό! Ποιοι άνθρωποι θά μπορούσαν άραγε να διανοηθούν ότι το πιο δυνατό φως του Αρμένικου λαού βρισκόταν καταχωνιασμένο στο σκοτάδι ενός λάκκου βαθιά μέσα στη γή; Αλλά και ποιος θά μπορούσε να διανοηθεί ότι ό ίδιος αύτός, ό ισχυρός και τυραννικός βασιλιάς Τιριδάτης, θά έσωζε κάποια ημέρα τη ζωή του Γρηγορίου, τον όποιο είχε καταδικάσει σε θάνατο, και μάλιστα, ότι αύτός θά τον βοηθούσε περισσότερο άπ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο;


Μετά άπό 14 ολόκληρα χρόνια ό Θεός άποκάλυψε τον Γρηγόριο, ό όποιος ζούσε ακόμη. Ό Γρηγόριος θεράπευσε θαυματουργικά τον δαιμονισμένο βασιλιά. Υστερα αύτός, ό βασιλιάς Τιριδάτης, ό άδίστακτος διώκτης τού Χριστού, βαπτίστηκε και έγινε ένας άπό τούς μεγαλύτερους ζηλωτές της χριστιανικής Πίστεως! 


Θά μπορούσαμε να πούμε πώς, μέ τη βοήθεια του Θεού, τόσο ό Γρηγόριος όσο και ό Τιριδάτης άνελκύστηκαν εξω άπό τον βαθύ λάκκο του σκότους, ό Γρηγόριος τού σωματικού και ό Τιριδάτης του πνευματικού!’Ώ, ή άπειρη σοφία τού Θεού πού κυβερνά τις τύχες των άνθρώπων! Ό πρώην άγριος και εμπαθής Τιριδάτης μαλάκωσε και τόσο εξευγενίστηκε άπό τη χάρη της μετάνοιας και της χριστιανικής Πίστεως, ώστε έφτασε να μοιάζει στον άγιο Γρηγόριο περισσότερο, παρά στον παλιό αμετανόητο εαυτό του!

Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ . ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: