Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ .Ό άγιος Γρηγόριος ό Φωτιστής, Επίσκοπος Αρμενίας. Τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια και ύστερα τον πέταξε σε έναν βαθύ λάκκο γεμάτο μέ δηλητηριώδη ερπετά. Όμως ό Πανόπτης Θεός διαφύλαξε άβλαβη τον άγιο Γρηγόριο, ό όποιος έζησε εκεί μέσα δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια!
Ό άγιος Γρηγόριος ό Φωτιστής, Επίσκοπος Αρμενίας


Ό Γρηγόριος γεννήθηκε σε μια επιφανή οικογένεια πού συνδεόταν με τούς βασιλικούς οίκους της Περσίας (βασιλιάς Άρταβάν) και της Αρμενίας (βασιλιάς Χοσρόης). Όταν ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στους δύο οίκους, ό Γρηγόριος αποσύρθηκε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας. Εκεί πρωτάκουσε γιά τη χριστιανική Πίστη, βαπτίστηκε και αργότερα νυμφεύθηκε. Άπ’ τον γάμο του άπέκτησε δύο γιούς, τον Βαρτάνη και τον Άριστάκη, τούς όποιους άφιέρωσε στην υπηρεσία τής Εκκλησίας.


Μετά τον θάνατο τής γυναίκας του, ό Γρηγόριος έπέστρεψε στην Αρμενία και έθεσε έαυτόν στην υπηρεσία τού βασιλιά Τιριδάτη (σ.τ.μ. γιου τού Χοσρόη, 3ος αι.). Τον υπηρετούσε πιστά, γι’ αυτό και ό Τιριδάτης τον αγαπούσε. Όταν όμως έμαθε ότι ό Γρηγόριος είναι χριστιανός, ό βασιλιάς εξοργίστηκε υπερβολικά. Τον πίεζε να αρνηθεί τον Χριστό και να προσκυνήσει τά είδωλα, άλλά άπέτυχε. Τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια και ύστερα τον πέταξε σε έναν βαθύ
λάκκο γεμάτο μέ δηλητηριώδη ερπετά. Όμως ό Πανόπτης Θεός διαφύλαξε άβλαβη τον άγιο Γρηγόριο, ό όποιος έζησε εκεί μέσα δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια!

Υστερα ό Τιριδάτης έξόρμησε για να εκδιώξει όλους τους χριστιανούς άπ’ τό βασίλειό του. Δεν δίστασε μάλιστα να εισβάλει σε γυναικείο μοναστήρι όπου υπήρχαν τριάντα επτά μοναχές, μάξι μέ την Ηγουμένη Γαϊανή. 

Αφού τις θανάτωσε όλες μέσα σε φρικτά βασανιστήρια, ό Τιριδάτης δαιμονίστηκε και ή όψη του παραμορφώθηκε σαν άγριόχοιρου! Λίγο αργότερα ή άδελφή του είδε σε όνειρο έναν άνδρα έκλαμπρο, ό όποιος της είπε ότι ό Τιριδάτης θά γινόταν καλά μόνον εάν έβγαινε ό Γρηγόριος από τον λάκκο. Πραγματικά, όταν τον έβγαλαν στην επιφάνεια, ό άγιος θεράπευσε τον Τιριδάτη. Κατά την επιθυμία του θεραπευμένου βασιλιά, ό Γρηγόριος χειροτονήθηκε Επίσκοπος Αρμενίας και βάπτισε τον βασιλιά. Χάρις στην Πρόνοια του Θεού ό Τιριδάτης βοήθησε με υλικά μέσα το έργο του Φωτιστοϋ επισκόπου Γρηγορίου, ό όποιος περιόδευε σε όλη την Αρμενία και κατηχούσε τον λαό στη χριστιανική Πίστη.

Ό άγιος Γρηγόριος ολοκλήρωσε την πολύμοχθη επίγεια ζωή του, σε προχωρημένη ηλικία, το έτος 335 . Έν τω μεταξύ χειροτονήθηκε επίσκοπος ό γιός του Άριστάκης και συνέχισε το ποιμαντορικό και πνευματικό έργο του πατέρα του. Ό Άριστάκης ήταν ένας απ' τους 318 Άγιους Πατέρες της Ά Οικουμενικής Συνόδου.


Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ . ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: