Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Προορατικό χάρισμα.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.Προορατικό χάρισμαΣτόν χειροτονητήριο λόγο του ό μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κύρος Γεράσιμος, ό Μητροπολίτης πού ήρπάγη πριν αναλάβει τά ποιμαντικά του καθήκοντα, «ίνα μή κακία άλλάξη σύνεσιν αύτού» (Σοφ. Σολ. 4, 11), τήν ή μέρα τής Πεντηκοστής, 31 Μαΐου 2015, άνέφερε δυο λέξεις πολύ σημαντικές, πού δείχνουν τό προορατικό χάρισμα τού Γέροντος Εύμενίου. Είπε:
-Από τής προηγουμένης Τετάρτης, που άνεκοινώθη ή πλήρωσις τής Ίεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας διά τής έλαχιστότητός μου, νοιώθω τό χέρι τον μακαριστόν Γέροντος Ευμενιών Λαμπάκη από τά Ρούστικα τής Κρήτης, τον Νοέμβριο τον 2001, νά ψαύη στο στήθος μου καί νά έπιμένει:
-Βγάλε τό εγκόλπιο νά προσκυνήσω!
Καί εγώ πάλι μέ θρασύτητα νά απαντώ: -Χριστιανέ μου, εγώ δεν έχω εγκόλπιο, παπάς είμαι»


Καινά επαναλαμβάνει εκείνος ενώπιον τής άγιορειτικής συνοδείας μας:
-Έγώ βλέπω εγκόλπιον»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: