Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Ισχύει επίσης το: «Κύριε, κρύψε με μέσα εις το σκότος Σου, μέσα εις τον θείον Σου γνόφον».

Ισχύει επίσης το:
«Κύριε, κρύψε με μέσα εις το σκότος Σου, μέσα εις τον θείον Σου γνόφον».

Διότι λέγει (Ψαλμ. ιζ’ 10,12): «Έκλινεν ουρανούς και κατέβη και γνόφος υπό τους πόδας αυτού... έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού... σκοτεινόν ύδωρ εν νεφέλαις αέρων».

Αυτό μου το έλεγε συχνά ο Γέροντας, το απήγγελλε με νόημα...

Αγάπιος μοναχός, «Η θεϊκή φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο Γέρων Πορφύριος», σελ. 102-3

Δεν υπάρχουν σχόλια: