Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

“Ask, and it will be given to you.” (Luke 11:9)


 


“Ask, and it will be given to you.” (Luke 11:9)
Oscar Wilde once wrote, “There are two tragedies in this life: one is not getting what you want, and the other is getting it.” In a way, this quote encapsulates mankind's constant desire to measure life by what he does or doesn't have. God, however, as a loving and gracious Provider, understands our plight and is more than eager to give us what we ask for; yet His desire is not that we should strive to keep up with the Jones’, but learn to appreciate and share that which He gives and deems sufficient.
Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: