Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021

Αναφέρει πνευματικός άνθρωπος....

 


Ιερωσύνη :


Ο Ιερέας είναι κάρβουνο.Τον κατηγορείς δίκαια, καρβουνίζεσαι.Τον κατηγορείς άδικα, καίγεσαι.Γι΄αυτό Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  !

Παλαιά Διαθήκη :

"Εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον και τους Ιερείς αυτού θαύμαζε.Εν όλη δυνάμει αγάπησον τον ποιήσαντά σε  και τους Λειτουργούς αυτού μη εγκαταλίπης.Φοβού τον Κύριον και δόξασον Ιερέα  και δως την μερίδα αυτώ καθώς εντέλταταί σοι.

Δι΄Ευχών.


Ιερείς.Ιερωσύνη και Ιεροκατηγορία.

Στήν Ἁγία Γραφή καί πιό συγκεκριμένα στό πρῶτο βιβλίο τῶν Παραλειπομένων (Κεφ.16, στίχ.22) ὁ Θεός δίνει μία σπουδαία ἐντολή καί ἀπαιτεῖ νά τήν σεβαστοῦμε, νά τήν ἐφαρμόσουμε. Μή ἄψησθε τῶν χριστῶν μου καί ἐν τοῖς προφήταις μου μή πονηρεύεσθε. Μή πειράζετε τούς ἁγίους μου, αὐτούς πού ἔχρισα μέ Πνεῦμα Ἅγιο καί τούς κατέστησα ἱερούς καί σεβαστούς. Καί μή κάνετε κακό στούς προφῆτες μου. Μή λέτε καί μή κάνετε πονηρά εἰς βάρος τους. Μή τούς κατηγορεῖτε, μή τούς κατακρίνετε, μή τούς προσβάλλετε, μή μιλᾶτε καί μή διαδίδετε πράγματα πού τούς μειώνουν καί τούς ἐξευτελίζουν μπροστά στά μάτια τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Δι΄Ευχών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: