Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

ΘΕΟΝΥΜΦΙΚΟΝ. ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ.ΓΕΡΟΝΤΑ, κάποιες φορές λησμονῶ νά πάρω μαζί μου τό βιβλιαράκι τῶν Χαιρετισμῶν καί ἔτσι σέ μία δύσκολη περίσταση δέν ἔχω ἀπό πού νά τούς διαβάσω.

 


Ἡ ζωηρότης καί τό εὐλίγιστον τῶν νεανίδων ἐξέπληξαν ἠμᾶς.

Ὑγιεῖς εἰς ἄκρον,ὑπερβαίνουσι,τολμῶ ναί εἴπω καί τήν ὑγείαν αὐτήν,ζωηραί,εὐκίνητοι καί εὔρωστοι κατά πολλά.»

Ἄν λοιπόν ἐπιζητοῦν οἱ σημερινές γυναῖκες τήν ὀμορφιά καί τό κάλλος ἄς στρέψουν τήν ζωή τους στήν ἴδια Μητέρα τοῦ Κάλλους τήν Θεοτόκο, νά τήν μιμηθοῦν ὅσο μπορέσουν καί τότε θά ἀνθίσει ἡ ἀγέραστη ὀμορφιά καί  χάρη σέ ὅλη τους τήν ζωή, ἐδῶ καί στήν αἰωνιότητα.

 

Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ Θεοτόκος εἶναι ἡ γέφυρα διά τῆς ὁποίας κατῆλθε στήν γῆ ὁ Υἱός Τοῦ Θεοῦ καί ἔγινε ἄνθρωπος, ἀλλά καί πάλι ἡ ἴδια εἶναι ἡ γέφυρα διά τῆς ὁποίας  ἀνέβηκε ὁ ἄνθρωπος στόν Οὐρανό  καί ἀναδείχθηκε κατά χάριν Θεός.

 

ΓΕΡΟΝΤΑ, κάποιες φορές λησμονῶ νά πάρω μαζί μου τό βιβλιαράκι τῶν Χαιρετισμν καί τσι σέ μία δύσκολη περίσταση δέν χω πό πού νά τούς διαβάσω.

-Καί τόσο καιρό δέν τούς ἔχεις μάθει π’ξω;

Δεν υπάρχουν σχόλια: