Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

ΎΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΧΟΊΝΙ 3.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΡΑΦΑΉΛ ΚΑΡΕΛΙΝΤὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ φλογίνη μάστιγα στὰ χέρια τοῦ εὐχέτη,
μὲ τὴν ὁποία διώχνεται ὁ δαίμονας· εἶναι τὰ δεσμὰ τὰ ὁποῖα δὲν
μπορεῖ νὰ τὰ διαρρήξει ὁ διάβολος. Τὸ κομποσχοίνι μοιάζει καὶ μὲ
τὰ δίχτυα τοῦ μονομάχου, τὰ ὁποῖα προσπαθεῖ νὰ τὰ ρίξει πάνω
στὸν ἄλλο ποὺ ἔχει τρίαινα, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν μπλέξει καὶ νὰ τὸν
βάλει κάτω· ἔτσι καὶ τὸ κομποσχοίνι κάνει ἀδύναμο τὸν δαίμονα
καὶ τὸν ρίχνει στὰ πόδια τοῦ ἀνθρώπου.
Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ λαβὴ τῆς μάχαιρας στὰ χέρια τοῦ
στρατιώτη ποὺ εἶναι πάντα ἕτοιμος γιὰ πόλεμο· εἶναι ἡ περικεφαλαία
χριστιανὸ ἀπὸ τὶς κρούσεις τοῦ ἐχθροῦ. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ
γιὰ τὸν νοῦ καὶ ἡ ἀσπίδα γιὰ τὴν καρδία, ποὺ καλύπτουν τὸν
ποὺ πατάσσουν τὸν σατανά. Τὸ κομποσχοίνι μοιάζει στὰ χερουβίμ
χορδὴ τοῦ τόξου, τὸ δὲ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ πυρακτωμένα βέλη
μὲ τὴν φλογίνη ρομφαία ποὺ φυλάσσουν τὶς πύλες τῆς καρδίας ἀπὸ
τὰ πονηρὰ πνεύματα.
Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὰ τιμαλφῆ τοῦ πνεύματος μὲ ἀπαστράπτουσες
πέτρες· κάθε κόμπος γίνεται αὐτόφωτη πολύτιμη πέτρα στὸν
πνευματικὸ κουμπαρὰ ποὺ θὰ ἀνοίξει στὴν αἰωνιότητα. Τὸ κομποσχοίνι
εἶναι τὰ δάκρυα τῆς προσευχῆς, μὲ τὰ ὁποῖα κάνει τὸν λογιαριασμὸ ὁ
φύλακας Ἄγγελος· εἶναι τὸ χρυσάφι μὲ τὸ ὁποῖο ἡ ψυχὴ θὰ πληρώσει
τὰ διόδια τῶν τελωνίων· εἶναι τὸ μύρο ποὺ θεραπεύει ὁποιαδήποτε
πληγὴ τῆς ψυχῆς. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὸ τραγούδι στὸ ἐπίγειο
ταξίδι, τὸ ὁποῖο ἀνανεώνει τις δυνάμεις τοῦ ὁδοιπόρου· εἶναι ἡ
ἐπανάκτηση τῆς ἀθωότητος τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς φρονήσεως τοῦ
Γέροντος. Τὸ παιδὶ ποὺ προσεύχεται μὲ κομποσχοίνι, γίνεται σοφὸς
σὰν τὸν Γέροντα, καὶ ὁ Γέροντας, ἁπλὸς καὶ ἄκακος σὰν τὸ παιδί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: