Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ»


(Ὁσίου ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Θαυμαστορείτου:
Ἱερά Ἀκολουθία ἐπί ἐνοχλήσει αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν λογισμῶν)
Τοῦ Ἰωάννη Γ. Θαλασσινοῦ


Ἕνα πολύ ἐπίκαιρο πνευματικό βιβλίο μέ τόν τίτλο: «Ὁ πόλεμος τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν» τοῦ Ἰωάννη Γ. Θαλασσινοῦ, ἐκυκλοφόρησε ἀπό τίς γνωστές Ἐκδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος (Χαβρίου 3, 105 62 Ἀθήνα, τηλ. καί Fax 210-32.24.819), τώρα, πού ἡ τηλεόραση ἔχει γεμίσει ὀπτικά καί φραστικά μέ τά ἀπόβλητά της τά ἑλληνικά σπίτια καί συνεχίζει νά προσφέρει κάθε εἴδους βωμολοχία καί αἰσχρότητα. Τό βιβλίο αὐτό θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς ὅπλο ἀντιστάσεως στή λαίλαπα τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν, πού κατακλύζουν τήν ἐποχή μας, ἀφοῦ στίς σελίδες του ὁ συγγραφέας παρουσιάζει μέ εὐσύνοπτο καί ἁγιοπατερικά τεκμηριωμένο λόγο τόν πνευματικό πόλεμο κατά τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν, γιατί, ὅπως τονίζεται, «χωρίς ἴχνος ὑπερβολῆς, εἶναι ζήτημα ζωῆς ἤ θανάτου ἡ διάκριση καί ἀντιμετώπιση τῶν βλαπτικῶν καί ψυχοκτόνων λογισμῶν». Ἡ συγγραφική αὐτή προσπάθεια ἐνισχύεται καί κοσμεῖται μέ τήν ἀνέκδοτη ὥς τώρα, καθώς καί διορθωμένη καί ἐμπλουτισμένη ἀπό παλαιούς χειρόγραφους Κώδικες, «Ἱερά Ἀκολουθία ἐπί ἐνοχλήσει αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν λογισμῶν» τοῦ Στυλίτου Ὁσίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου, πού παρουσιάζεται καί βιογραφεῖται καί ὁ ἴδιος. Διαβάστε αὐτό τό βιβλίο καί θά βρεῖτε τρόπους καί μέσα θεραπείας καί πνευματικά φάρμακα, τά ὁποῖα μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν καί νά μᾶς λυτρώσουν ἀπό τούς αἰσχρούς λογισμούς, πού πλημμύρισαν τήν ἐποχή μας.


Ἐκδόσεις Νεκτ. Δ. Παναγόπουλος,

Ἀθήνα 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: