Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Τελευταίος Λόγος.


Ευλογία Κυρίου μενέτω εφ' υμάς εις τους αιώνας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Ευχαριστώ πάντας υμάς, τους προσελθόντας σήμερον, καθ' ην ημέραν εορτάζομεν την μνήμην του μεγάλου και πολυπαθούς διά την Εκκλησία του Χριστού Σωφρονίου, του αναδειχθέντος Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Ολίγος χρόνος έμεινεν εις εμέ να ζήσω μεθ' υμών. Αλλά Εκείνο το Πνεύμα, το όποιον συνδέει ημάς, είναι κατά την φύσιν Αυτού αιώνιων Πνεύμα. Και εις τούτο το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός έκπορευόμενον, το Όποιον φανέρωσεν εις ημάς ό Υιός Αυτού Ιησούς Χριστός, παραδίδω υμάς.

Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

(11.3.1993)

Δεν υπάρχουν σχόλια: