Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Γιά την επίδραση της Πρόνοιας του Θεού.
Στο βίο του ιερού Ιερώνυμου διαβάζουμε γιά τό περιστατικό που έφερε αυτό τό μεγάλο άνδρα στήν πίστη του Χριστού. Ό Ιερώνυμος ήταν παγανιστής καί δεν σκόπευε ν’ αλλάξει πίστη. Σκεφτόταν να γίνει δικηγόρος. Μ’ αυτή την επιδίωξη ξεκίνησε τό ταξίδι του άπ’ την Άκβιλαία γιά τή Γαλλία καί την πόλη Τρέβ. Πριν αναχωρήσει άπ’ την Άκβιλαία τόν παρακάλεσε ό φίλος του Ρουφίνους (που είχε ήδη βαπτιστεί) να του φέρει άπ’ τή Γαλλία δυο βιβλία του φημισμένου θεολόγου Ίλαρίωνα του Πουατιέ: την Ερμηνεία των ψαλμών καί τό Βιβλίο περί Συνόδων. Ό Ιερώνυμος αγόρασε αυτά τά δυο βιβλία γιά τό φίλο του. Αλλά άρχισε να τά διαβάζει καί ενθουσιάστηκε τόσο πολύ μέ τή χριστιανική πίστη, που περιγραφόταν σ’ αυτά τά δυο βιβλία, ώστε τά αντέγραψε καί αποφάσισε να βαφτισθεί. Καί πράγματι ό Ιερώνυμος βαπτίστηκε όταν γύρισε άπ’ τή Γαλλία. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: