Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ >1.Παρθενίου ᾿Επισκόπου Λαμψάκου (4ος αἰών).
2.Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ ῾Ελλάδος (946).
3.Θεοπέμπτου μάρτυρος.
4.Πέτρου τοῦ ἐν Μονοβατίᾳ μοναχοῦ.
5.Χιλίων τριῶν μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (303) (Ρ) (Α).
6.῞Εξ μαρτύρων ἐν Φρυγίᾳ.
*
7.Τεσσάρων Τριβούνων μαρτύρων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ.
8.᾿Αδαύκτου ἐν Φρυγίᾳ μάρτυρος.
9.᾿Απρίωνος ᾿Επισκόπου Κύπρου.
10.Γεωργίου Κρήτης (῾Αλικιανοῦ Χανίων) νεομάρτυρος τοῦ Διβόλη (Ε) (Αθ).
11.Μαστριδίας ἐρημητρίας ἐν ῾Ιερουσαλήμ (ΡΔ).
12.Δοσιθέου ῾Ιεροσολύμων (Νοταρᾶ) (Πατρ. ῾Ιεροσ.).
13.Σεραπίωνος ᾿Επισκόπου Θμούϊδος ἐν Κάτῳ Αἰγύπτῳ, μαθητοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (358).
14.Αὐγούλου (Avgul) ᾿Επισκόπου Βρεττανίας μαρτυρήσαντος ἐπὶ Διοκλητιανοῦ (Κ) (ΡΔ).


http://www.worldsaints.org/


Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: