Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΠΑΤΉΡ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΜΠΟΥΛΓΚΑΚΩΦΥΠΆΡΧΟΥΝ  ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΆΖΟΥΝ  ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


1.ΔΩΞΑ ΤΟ ΘΕΏ.  ΠΆΝΤΑ.
2. ΚΥΡΙΕ ΛΎΠΗΣΟΥ ΜΕ ΌΠΩΣ  ΠΆΝΤΑ ΔΙΌΤΙ ΕΊΜΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ.  Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΦΈΡΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΆ ΣΤΟ ΘΕΌ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΔΎΝΑΜΗ.
3. Ο ΘΕΌΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΓΙΑΤΊ ΠΆΝΤΑ ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΒΟΉΘΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΘΕΌ.  ΔΙΌΤΙ ΛΈΕΙ Ο ΚΎΡΙΟΣ.  ΧΩΡΊΣ ΕΜΈΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ  ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΤΊΠΟΤΑ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: