Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


Ό νικών, δώσω αύτώ καθίσαι μετ’ εμού εν τω θρόνω μου (Άποκ. 3,21)


Αυτή, αδελφοί μου, είναι ή υπόσχεση, του Χριστού, του Νικητή επί του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου.


Άλλα ό διάβολος, ή αμαρτία και ό θάνατος είναι πιο δυνατοί από τον άνθρωπο. Ποιος άνθρωπος μπορεί αυτά να τα υπερβεί; Ουδείς, παρεκτός ό Χριστός και εκείνοι που παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στον Χριστό και μπαίνουν στην πνευματική μάχη με τα δικά Του όπλα.


Ό διάβολος είναι παλαιός όσο κι ό κόσμος και ακόμη αρχαιότερος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, που το φάσμα της ζωής του μετριέται μ’ ένα εκκρεμές, να νικήσει αυτόν, πού χιλιάδες Χρόνια τώρα ξέρει να πολεμά εναντίον του ανθρώπου;


Πώς μπορεί ένας κοινός θνητός να υπερβεί όλους τούς πειρασμούς του διαβόλου, πού ό αριθμός τους ισούται με όλες τις αμαρτίες επί της γης; Έπ’ ούδενί δεν μπορεί, εάν δεν ξέρει ότι ό Κύριος Ιησούς Χριστός νίκησε στο (Σαραντάριον) ’Όρος τούς τρεις κύριους τύπους διαβολικών πειρασμών. Έπ’ ούδενι δεν μπορεί, εάν ό άνθρωπος δεν μείνει εδραίος και προσκολλημένος στον Χριστό, ό όποιος είναι προαιώνιος και ισχυρότερος άπ’ όλους τούς αγγέλους, πονηρούς και αγαθούς.Ή αμαρτία είναι παλαιά όσο και ό διάβολος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, πού το φάσμα της ζωής του μετριέται μ’ ένα εκκρεμές, ν’ αποφύγει την αμαρτία ή όποια, σαν μολυσματική ασθένεια και δυσωδία έχει μεταδοθεί από γενεά σε γενεά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τότε πού ό άνθρωπος υπάρχει επί της γης; Έπ’ ούδενι δεν μπορεί, εάν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει Ένας μόνον Άνθρωπος, ό Μόνος Αναμάρτητος, Αυτός πού δεν διέπραξε ποτέ αμαρτία, ούτε κατά τη, γέννηση ούτε μετά από τη, γέννησή Του: ό Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ό όποιος με την ταπείνωση της ανθρωπότητας Του και με το πυρ της Θεότητάς Του συνέτριψε την αμαρτία, επί τού Σταυρού.

Έπ' ούδενι δεν μπορεί, εάν ένας άνθρωπος δεν παραμείνει σταθερά προσηλωμένος στον Χριστό, ό όποιος είναι αρχαιότερος από την αμαρτία και ισχυρότερος άπ’ όλους τούς σπορείς και φορείς αυτής.

Ό θάνατος είναι παλαιός όσο ό εξόριστος, απ' τον Παράδεισο, άνθρωπος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, πού το φάσμα ζωής του μετριέται με ένα εκκρεμές, να νικήσει τον θάνατο στον τάφο τού κόσμου; Έπ' ούδενί δεν μπορεί, εάν δεν αναγνωρίσει τη δύναμη του Σταυρού, το Πάθος τού Χριστού και την Αλήθεια της Αναστάσεως Του εκ τού τάφου. 
Έπ’ ούδενί δεν μπορεί, εάν δεν παραμείνει σταθερά προσηλωμένος στον Χριστό, τον Παντοδύναμο Νικητή του θανάτου.

’Ώ, τί ένδοξη ανταμοιβή για όσους φθάσουν στη νίκη! Θά στεφανωθούν με στεφάνους δόξης στον θρόνο του μεγαλύτερου Νικητή εν τω ούρανώ και εν τη γη!Αύτώ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν! 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: